Silvija Seres: - Jobb med bærekraft som Stormberg og Patagonia

Silvija Seres kommer til NOBB-Konferansen og utfordrer byggenæringen til å være enda modigere i jobben med bærekraftmålene. – Få har satset på bærekraft på en måte som virkelig har kostet dem, sier hun.

– Jeg mener få har satset på en måte som virkelig gjør det mulig å bevege nåla på bestemte områder. Jeg tenker litt sånn som Stormberg og Patagonia har jobbet med bærekraft innenfor klesbransjen, forklarer Silvija Seres i en pressemelding.

Matematiker og teknologieksperten ønsker å se en enda modigere næring som følger med på endringene i samfunnet. På NOBB-Konferansen 18. oktober vil hun snakke om ledelse i digitaliseringens tid. Hun gleder seg til å treffe byggebransjen, en bransje som først og fremst imponerer henne:

– Byggenæringen har virkelig våknet det siste året. Det virker som om de har begynt å samle seg rundt grunnleggende og nye måter å bruke ny teknologi på, ikke bare operasjonelt, men strategisk. Bransjen investerer også i norskutviklet teknologi. Det synes jeg er veldig spennende, forteller Seres før NOBB-Konferansen.

Hun ber bransjen henge med på den teknologidrevne utviklingen på tre nivåer. Det første nivået er effektivisering. Her mener Silvija Seres at bransjen har fulgt med i timen:

– Byggenæringen bruker nye verktøy for å designe nye bygg, utnytte tomtene bedre, eller rett og slett lede prosjekter mer effektivt, sier Seres, og understreker at her er byggebransjen virkelig gode.

– De selger og markedsfører ferdige produkter mer effektivt, for eksempel gjennom VR-visninger, forklarer Seres, og minner om at effektivisering lenge har vært den eneste fordelen og muligheten en så med ny teknologi.