Sikkerhetssonen opphevet etter gasslekkasje i Sarpsborg

Et område rundt Borregaard-fabrikken i Sarpsborg var stengt en times tid søndag på grunn av en gasslekkasje.

Utslippet av svoveldioksid (SO2) varte ifølge fabrikken bare noen minutter, men politiet gjennomførte flere luftmålinger før sikkerhetssonen på 300 meter ble opphevet. I mellomtiden ble folk bedt om å holde vinduer stengt og kontakte legevakten dersom de følte ubehag.

Direktør for organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø ved Borregaard sier at lekkasjen skjedde mens anlegget var i ferd med å bli stengt ned før et planlagt vedlikehold.

– Det var derfor en begrenset mengde SO2 i anlegget, sier han.

Politiet skal etterforske utslippet.

Følsomheten for svoveldioksid varierer fra person til person. Eksponering for gassen kan gi pustebesvær, og astmatikere er spesielt utsatt.