Signerte fengselskontrakter

- En viktig milepell er nådd, og vi kan på alvor sette fart på byggingen, sa Statsbyggs administrerende direktør Øivind Christoffersen 10. under signeringen av kontrakter for bygging av Halden fengsel.

Kontraktene er inngått med fire entreprenører fra Østfold for til sammen 494,2 millioner kroner.

De bygningsmessige arbeidene ved Halden fengsel er delt i fire entrepriser. Entreprisene omfatter blant annet administrasjonsbygg, celler for varetekt, transportkulvert, boavdelinger, aktivitetssenter, kulturhus og ringmur.

De fire kontraktene er som følger:

Hovedentreprise K203-F til AF Skandinavia, Råde (AF Bygg Øst og AF Brødrene Glomsrød)
Brutto gulvareal: ca. 14 000 kvm
Bygg: administrasjon, varetektsavdeling, sluse, kulvert, lager og åpen soning.
Kontraktssum: 271,3 mill kroner inkl. mva.
Antatt oppstart: september 2007.


Entreprise K203-B til Ove Skår AS, Sarpsborg
Brutto gulvareal: ca. 6 700 kvm
Bygg: boavdeling
Kontraktssum: 110,9 mill kroner inkl. mva.
Antatt oppstart: februar 2008


Entreprise K203-Y til Veidekke AS, Grålum
Brutto gulvareal: ca. 6 400 kvm
Bygg: aktivitetssenter og kulturhus
Kontraktssum: 82,9 mill kroner inkl. mva.
Antatt oppstart: november 2007

Entreprise K203-M til Mesta AS, Moss
Arbeid: Ringmur på ca. 1,4 km
Kontraktssum: 29,1 mill kroner inkl. mva.
Antatt oppstart: oktober 2007

Byggingen av Norges mest moderne fengsel på Torpum i Halden kommune er i gang. Ikke siden Ringerike fengsel sto ferdig i 1997 har det vært bygget nytt fengsel i Norge i denne størrelsesordenen. Fengselet skal bygges på en 300 mål stor tomt med en total bygningsmasse på 27 500 kvadratmeter. Fengselet vil ha plass til 251 innsatte.

Halden fengsel skal overleveres Justisdepartementet i 2010.

På bildet: F.v. Prosjektleder Arnold Pedersen, Statsbygg, adm. direktør Øivind Christoffersen, Statsbygg, regionsjef Ingvild Storås, Mesta, distriktsleder Ragnar Johannessen, Veidekke Entreprenør, daglig leder Gisle Eidissen, Ove Skår AS, direktør Per Olav Bernhardsen, AF Bygg Øst og prosjektdirektør Arve Kjøll Olsen, AF Bygg Øst.