Bjørn Laksforsmo (nederst til venstre) og Lars Reitan (midten øverst) med digitalt håndtrykk etter at kontrakten var signert. Foto: Statens vegvesen. 

Signerte driftskontrakt verdt 475 millioner kroner

I dag signerte Statens vegvesen og Svevia Norge en ny driftskontrakt verdt drøye 475 millioner kroner.

Kontrakten ble signert digitalt i et Teams-møte av Bjørn Laksforsmo, direktør for divisjon drift og vedlikehold i Statens vegvesen, , og administrerende direktør Lars Reitan i Svevia Norge, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det dreier seg om driftskontrakten «9108 Østerdalen 2020-2025» som består av riksvei 3 fra Kolomoen til Ulsberg i Trøndelag, E16 fra svenskegrensa til Kongsvinger, riksvei 25 fra svenskegrensa til Hamar og riksvei 2 fra svenskegrensa til Elverum.

Totalt handler det om 628,7 kilometer riksvei. Kontrakten har en varighet på fem år med oppstart 1.september 2020. Ifølge meldingen fra Vegvesenet dreier det seg om både sommer- og vinterdrift av riksveger og tilhørende sidearealer, samt noe mindre vedlikeholdsarbeid.

Det var tre tilbydere som ga pristilbud på oppdraget. Sveiva Norge hadde lavest pris og fikk derfor oppdraget. De øvrige tilbyderne var Mesta og Presis Vegdrift.