Illustrasjonsfoto: Nissan

Signerer intensjonsavtale om gjenbruk av el-bilbatterier

Nissan, Eco Stor, Norsk Gjenvinning og Agder Energi har signert en intensjonsavtale med formål å utvikle en forretningsmessig sirkulærøkonomi knyttet til gjenbruk av elbilbatterier til energilagringsprosjekter samt resirkulering.

- Lithium-ion batterier som er brukt i elektriske kjøretøy har langt større gjenværende kapasitet enn selve kjøretøyet. Forretningsmodellen for sirkulærøkonomien til batteriene er; gjenbruk, gjensalg, refabrikering og resiskulering av lithium-ionbatterier. Denne modellen ivaretar batterienes effektive energilagringsløsninger i en rekke applikasjoner og skaper dermed en langt mer effektiv bruk av batteriene før de går til endelig resirkulering, skriver akørene i en felles pressemelding.

Hovedhensikten med intensjonsavtalen er å utvikle en forretningsmodell for sirkulærøkonomi basert på nytt liv til Nissan elbilbatterier i Skandinavia og Norden.

Alle parter skal ha egne, spesifiserte ansvarsområder.

- Nissan leverer teknisk ekspertise på batteriene fra el-bilene, samt tilgjengelighet på batterier i regionen. I tillegg vil de dele sin ekspertise på innsamling og gradering av batterier. Agder Energi er ansvarlige for finansieringsmodellen, energimarkedet og applikasjonsdata, samt tilgang til lagermarked, resirkulering og gjenvinning av materialer. Eco Stor er ansvarlig for å fremskaffe markedsdata for energilagring, utvelgelse og integrasjon av gjenbrukte batterier, ombygging og resirkulering og Norsk Gjenvinning Norge er ansvarlig for å evaluere utvelgelse av avlagte batterier, logistikk og gjenvinningsstasjoner, påpeker aktørene.

Intensjonsvatalen ble signert tidligere i år, og det første batterilagringsprosjektet er allerede under planlegging.

- Nissan er kjent for innovasjon og kvalitet, spesielt når det gjelder våre elektriske kjøretøy. I det siste tiåret har vi også vært pionerer på gjenbruk av batterier som en del av andre energiløsninger, eksempelvis for å avlaste strømnettet. Nissan har satt seg ambisiøse mål om å være karbonnøytrale gjennom hele selskapets drift og produktenes livsløp innen 2050. En viktig del av dette er muligheten til å utvide livsløpet for våre batterier. Vi er glade for at vi får mulighet til å benytte vår ekspertise i samarbeid med Eco Stor, Agder Energi og Norsk gjennvinning for å tranformere energistyringssystemene til kommersielle områder i Europas viktigste El-bil marked, Norge, og forhåpentligvis utvide til andre markeder på et senere tidspunkt, sier Robert Lujan, administrerende direktør for Nissan Nordic Europe Oy i meldingen.