Veterinærbygget i Ås, NMBU. Foto: Trond Joelson

Veterinærbygget i Ås, NMBU. Foto: Trond Joelson

SHA-pris til Campus Ås

Statsbygg har tildelt prisen Den gylne hjelm 2021 til Campus Ås-prosjektet.

Prisen blir hvert år gitt til et prosjekt som har utmerket seg med godt arbeid for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), skriver byggherren i en pressemelding.

Byggeprosjektet på Campus Ås får prisen for sitt bidrag til forsking på SHA i samarbeid med Multiconsult. Utviklingsprosjektet resulterte i en rapport med ti anbefalinger som kan brukes av hele bransjen, både prosjekterende, byggherre og entreprenørene.

– Campus Ås-prosjektet har også fått prisen for svært godt SHA-arbeid på en stor og komplisert byggeplass. Det har vært få alvorlige hendelser med stort skadepotensial, etter mange års bygging av Veterinærbygget og de tilknyttede byggeprosjektene på campus, sier Tanja Dugstad, SHA-leder i Statsbygg.