Styreleder Trond Bølviken i SfS BA håper mange ønsker å være med som stiftere av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. 

SfS BA inviterer til stiftelsesmøte

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) inviterer alle interesserte parter til å være med som stiftere av Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. 

Stiftelsen etableres med følgende formål:
«Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.»

Stiftelsesmøtet vil bli avholdt i september og det vil bli sendt ut egen invitasjon til stiftelsesmøte rett over sommeren.

De som ønsker å bidra til opprettelsen av Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) må hver betale inn en engangssum på 10.000 kroner som vil utgjøre stiftelsens grunnkapital.

- Det vil selvfølgelig være mulig å delta i arbeidet uten å være en av stifterne, men vi både tror og håper at mange ønsker å bidra aktivt til at SfS BA kommer opp å stå som stiftelse. Gjennom aktivt å bidra til stiftelsens etablering gir stifterne tydelige signaler både innad i egen organisasjon og ut til markedet om at arbeid med helse, miljø og sikkerhet er viktig og at det må skje gjennom samarbeid om vi skal oppnå bedre resultater, sier styreleder Trond Bølviken i SfS BA.