<p>Roar Andersen, direktør forretningsutvikling i Caverion. Foto: Svanhild Blakstad</p><p></p>Tanja H. Dugstad, avdelingsdirektør sikkerhet i Statsbygg. Foto: Svanhild BlakstadAdministrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo.Terje Stepaschko, direktør for juridiske forhold og innkjøp i Undervisningsbygg. Foto: Svanhild BlakstadArbeidskriminalitet, sosial dumping og sikkerhet i bygg og anlegg var tema for Caverions frokostseminar. Foto: Svanhild BlakstadArbeidskriminalitet, sosial dumping og sikkerhet i bygg og anlegg var tema for Caverions frokostseminar. Foto: Svanhild Blakstad

Serverte arbeidskriminalitet og sosial dumping til frokost

Arbeidskriminalitet, sosial dumping og sikkerhet sto på menyen da Caverion inviterte byggebransjen til frokostmøte torsdag 8. juni.

Bygg- og anleggsbransjen sliter med sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og sikkerhetsutfordringer, og i fjor mistet åtte arbeidstakere livet på norske byggeplasser, ifølge Arbeidstilsynet. Innleie til bygg og anlegg har på få år økt fra 17 prosent til over 25 prosent.

Med dette som bakteppe inviterte Caverion den seriøse delen av bransjen til frokostmøte i Vika Atrium i torsdag denne uken for å sette søkelys på temaet.

Både Statsbygg, Undervisningsbygg og Backe deltok med innlegg, og blant deltakerne i salen var både entreprenører, rådgivere, byggherrer, eiendomsbesittere/-forvaltere og elektrobransjen representert.

– Som en stor aktør på teknisk sid, ønsker vi å være i front ved å utvikle byggebransjen i en positiv retning. Med et høyaktuelt tema som er relevant for alle som jobber i næringen, håper vi det kan være med på å drive prosessen i en positiv retning, sier Roar Andersen, direktør forretningsutvikling i Caverion.

Stiller strenge krav

Som foredragsholdere hadde arrangøren fått med seg avdelingsdirektør for sikkerhet, Tanja H. Dugstad fra Statsbygg, som snakket om hvordan den statlige eiendomsgiganten forebygger sosial dumping og arbeidslivskriminalitet på gigantprosjektet Nasjonalmuseet. Pr i dag er det nærmere 300 arbeidstakere på byggeplassen, men på det meste vil det være bortimot 1000 personer innenfor byggegjerdene på den gamle vestbanetomta.

– Statsbygg stiller strenge krav, men vi er likevel helt avhengig av å ha med oss entreprenørene. De må se på hvem de engasjerer som underentreprenører, og stille seg spørsmålet om det er greit at hele fag utføres med hjelp av innleie, sa blant annet Dugstad i sitt innlegg.

Konsekvenskultur

Byggenæringen sliter med høy ulykkesstatistikk og dødsulykker. Administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo snakket om hvordan man kan få ned ulykkesstatistikken med konsekvenskultur som en del av sikkerhetskulturen, og ved å ta i bruk kjente visuelle virkemidler som gule og røde kort.

– Vi må være tydelige på forventninger og hva vi aksepterer. Ved å ikke gjøre noe, aksepterer vi avviket. Alle har en plikt til å gripe inn hvis de ser noe som ikke er etter boka, sier Landmark.

Han pekte på hvor viktig det er å lære av hendelser, og at alle har et personlig ansvar for å ivareta sikkerheten, og avsluttet av med følgende statement: – Det er bedre å miste et minutt i livet enn å miste livet på ett minutt!

Terje Stepaschko i Undervisningsbygg, redegjorde for hvordan Oslos største eiendomsforvalter velger seriøse aktører med bruk av den såkalte Oslomodellen. Den skal sikre standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes anskaffelser av varer, tjenester til bygg og anlegg.

Blant kravene er at leverandører skal i hovedsak benytte fast ansatte, personell fra bemanningsforetak skal få tarifflønn mellom oppdrag, kun ett ledd underentreprenører i vertikal kjede og forbud mot kontant betaling, samt bruk av HMSreg.

Det var tydelig at temaet vakte engasjement hos forsamlingen, og det kom mange spørsmål og innspill fra salen etter hvert innlegg.

– Vi er veldig godt fornøyd med dagens frokostseminar, og det er tydelig at byggebransjen både viser interesse og har et sterkt ønske om å fokusere på kvalitet og seriøsitet, avslutter Roar Andersen i Caverion.