Adm. dir. Erik Tønnesen snakket under Opptur om veien videre for Montér for de neste 20 årene. Foto: Thomas Eckhoff
Adm. dir. Erik Tønnesen snakket under Opptur om veien videre for Montér for de neste 20 årene. Foto: Thomas Eckhoff

Ser tettere integrasjon mellom byggevare og tjenesteleveranser

Montér er nå 20 år, og har etablert en landsdekkende distribusjon med ulike tjenester. For de neste 20 årene ser byggevarekjeden for seg jevnt økende tjenesteandel i kjedekonseptet.

I Sandefjord november 2001 ble Montér lansert av Optimera for et 50-talls byggevarehus av de tre regionale grossistene L A Lund, Byggmo og Skårland. Kjeden var på lufta første kvartal 2002 og feiret 20-årsjubileum under internkonferansen «Opptur» 13. mai 2022.

Fortsatt er det konseptet med merkenavnene Montér for privat og proff og Optimera for proff som gjelder.

– Montér er nå en fullintegrert varehandelskjede med felles IT-løsninger, logistikk, markedsføring og kategoriorganisasjon for både egeneide, forhandlereide og digitale byggevarehus. For kundene innebærer dette samme konti, prosjektnummer, vareutvalg, kampanjer og logistikktilbud i hele landet. VI hare et slagkraftig konsept hvor kompetente og motiverte medarbeidere utgjør grunnstammen, sier administrerende direktør Erik Tønnesen via en pressemelding.

Bjørn Helge Anuglen ved Montér Stord deltok som nyansatt daglig leder i Montér Stord på lanseringsmøtet i Sandefjord. Under hans ledelse har byggevarehusets omsetning vokst fra 10 til 120 millioner kroner og 340 til 3.400 kvadratmeter.

– Med distribusjon og fullintegrert IT kan vi støtte kunder som opererer over hele landet. Vareutvalg, markedsføring, digitale tjenester og størrelsen på organisasjonen har endret seg enormt. Like fullt er veien aldri lang til ledelsen, sier Bjørn Helge Anuglen, daglig leder ved Montér Stord.

Integreringen er perfekt for omnikanal-orienteringen innenfor varehandelen. Privatmarkedet dreier fra «gjør det selv» til «gjør det for meg». Det vil gi vekst i Montér-konsepter som «Ferdig montert» med fast pris på byggevare og montering, sier han i meldingen.

De senere årene har antall selveiende Montér-forhandlere vokst i kjeden. Daglig leder og deleier Johannes Irgens i Asker Trelast driver Montér Asker.

– Erfaringene viser at det er godt rom for å drive gode, forhandlereide byggevarehus i Montér. Optimera har funnet en god balanse mellom integrasjon og sikring av selvstendigheten til oss forhandlere. Det skaper rom for å drive lønnsomt med et byggevare- og tjenestetilbud som er tilpasset lokalmiljøet, sier Johannes Irgens.