Årets Småhusprosjekt gikk i fjor til Norgeshus for prosjektet «Kvartett» i Rindal.

- Send inn kandidater til Årets boligprosjekt

Boligprodusentene ber om kandidater til "Årets Boligprosjekt 2019".

I samarbeid med Glava, NorDan og Optimera inviterer Boligprodusentenes Forening om innspill på kandidater til prisen for "Årets Boligprosjekt".
Det deles ut tre priser:
Årets småhusprosjekt
Årets leilighetsprosjekt
Årets hytteprosjekt

- Konkurransen gjennomføres som en tostegs prosess, hvor vi ved innmelding av prosjekter ber om mer begrenset informasjon, og hvor vi i finaleomgangen ber om mer utførlig inforamasjon om de nominerte projektene, sier markedssjef Jøns Sjøgren i Boligprodusentene.

De ber om kort beskrivelse av prosjektene.

Juryen vil innen 28. februar nominere tre prosjekter innenfor hver kategori. For disse nominerte prosjektene vil juryen be om mer omfattende informasjon/dokumentasjon. Frist for innsendelse av supplerende informasjon er fredag 5. april.

Prosjektene må framstå for næringen som forbildeprosjekter innenfor flest mulig av følgende kvaliteter:
- standardisering
- byggekostnader
- energi og klima
- særpreg og nyskaping
- bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)
- bruk av BIM

Prosjektene må ha fått midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innen 31.12.2018.

Vinnerne utpekes under middagen på Boligkonferansen 7. mai 2019.

Frist for å melde inn prosjekter er 21. mars. Innsending av prosjekter gjøres til Lars Myhre.