Sementproblemer skaper stor usikkerhet i Sverige

Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og en viktig andel i veldig mange prosjekter. Det er derfor ikke spesielt overraskende at sementusikkerheten som har oppstått i nabolandet skaper store utfordringer, og det haster nå å få på plass en løsning som kan dempe frykten.