Sementbåt trukket av grunnen

Det var sementbåten M/V Cemstar på 6000 tonn som natt til mandag gikk på grunn på Haugsholmen ved Stad.

Båten har fått noen skader i baugen, men er nå på vei mot Ålesund for egen maskin. Grunnstøtingen skjedde like over midnatt. En redningsskøyte og to slepebåter kom relativt tidlig frem til havaristen, får Byggeindustrien opplyst ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge. Det ble et hull i forpiggen på båten, men etter det vi får opplyst er det ikke kommet vann inn i lasten. Det vil i tilfelle skape et problem. En del av sementen ble dumpet i sjøen, før båten ble trukket av land. Det var flere havarier med sementbåtene i fjor, og det bidro til mange problemer. I hele vinter har det vært til dels store problemer med å skaffe nok sement. Cemstar var nå på vei til Ålesund og Molde for å losse. Båten hadde vel 5 000 tonn sement om bord. Cemstar lastet i Brevik før helgen. Etter at sementen var losset på Møre-kysten, skulle båten videre til Kjøpsvik for å hente ny last. Mye av denne sementen var bestemt for Trondheim. Norcem følger nå hele tiden opp for å finne alternativ tonnasje, men dette er spesialskip, og dem er det ikke mange av i våre farvann. Adm. dir. Bjørn Mørck i Norcem sier til Byggeindustrien at siloene stort sett er fyllt opp langs kysten, og han håper derfor at dette havariet ikke skal medføre noen umiddelbar stans i noen byggeprosjekter på grunn av sementmangel. Norcem solgte alle sine sementbåter til Torvald Klaveness Group i fjor, men sementprodusenten leier nå skipene tilbake.