Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen.

Selvaag Bolig solgte 186 boliger i andre kvartal

Selvaag Bolig solgte 186 boliger for 920 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 382 boliger for 1.951 millioner kroner.

– Markedet har vært utfordrende, men forholdene tatt i betrakting har vi solgt godt, spesielt i Stor-Oslo. Vi har truffet godt med kampanjer, og markedet ble bedre mot slutten av kvartalet. Vi er optimistiske med tanke på den videre markedsutviklingen. Boligbehovet er like stort som før, men det er lagt ut færre boliger til salgs og renten er satt ned. Dette vil kunne føre til økt etterspørsel og prisøkning, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i en pressemelding.

Nettosalget, justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter, endte på 142 boliger for 696 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år er nettosalget 306 boliger for til sammen 1.536 millioner kroner. Det ble igangsatt bygging av 31 boliger, ferdigstilt 104 boliger, og overlevert 122 boliger til kjøper. Per 30. juni hadde Selvaag Bolig 1.357 boliger under bygging og 25 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

– Antallet boliger vi har under bygging har falt ettersom vi har igangsatt færre boliger enn vi har ferdigstilt. Vi regner med å bunne ut på 1 100 til 1 200 boliger i produksjon ved utgangen av året, og at volumet vil gradvis øke igjen dersom markedet normaliseres. Nedgangen skyldes både markedsforholde ne og at vi ønsker færre usolgte boliger under bygging gjennom denne urolige tiden, sier CFO Sverre Molvik i meldingen.

Hittil i år har Selvaag Bolig igangsatt bygging av 46 boliger, ferdigstilt 193 boliger og overlevert 235 boliger til kjøper.