Baard Schumann, adm. direktør Selvaag Bolig

Selvaag Bolig skal bygge på Fornebu

Selvaag Bolig har kjøpt tomt på Fornebu i Bærum til om lag 160 boliger. De første boligene vil kunne være klare for salg i slutten av 2015.

- Vi er svært fornøyd med dette kjøpet. Fornebu er et svært viktig vekstområde i Stor-Oslo, og det er hyggelig for Selvaag Bolig å kunne ta del i utviklingen, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig ønsker å tilby andre boligtyper enn det som er bygget på Fornebu hittil.

- Det er bygget mange store familieboliger på Fornebu, men svært få boliger for førstegangsetablerere. Vi kommer derfor først og fremst til å bygge arealeffektive to- og treromsleiligheter slik at flere får mulighet til å kjøpe seg bolig på Fornebu, sier Schumann.

Den 11 mål store tomten har adresse Kilenveien og Arnstein Arnebergsvei og er regulert til bolig. Det er Skanska Bolig som har solgt tomten til Selvaag Bolig. Prisen for tomten var 156 millioner kroner.

I løpet av de siste månedene har Selvaag Bolig kjøpt tomter i Oslo-området som til sammen vil gi om lag 900 boliger.

- Vi har sterk tro på boligmarkedet i Oslo-området. Det er et stort behov for nye boliger som er drevet av høy befolkningsvekst og urbanisering, samt at det er bygget for lite over tid, sier Schumann.