Legeforeningens generalsekretær Geir Riise, styreformann Hans Kristian Bakken ved Christiania Torv AS, konsernleder Stian Råmunddal i Seltor AS og senior prosjektleder Kjersti N. Gudmundsen i Aase Prosjekt AS under signeringsmøtet 25. juni.

Seltor skal rehabilitere Legenes hus for 172 millioner

Den norske legeforening pusser opp Legenes hus i Oslo for 172 millioner kroner og har inngått avtale med totalentreprenør Seltor AS. Aase Prosjekt har fått prosjektledelsesansvar.

Seltor AS har signert avtale med byggherre Christiania Torv AS om full innvendig rehabilitering av Akersgata 2.

- Byggets største leietaker er Den norske Legeforening, og det er deres lokaler som nå skal bygges om, heter det i en pressemelding. 

Aase Prosjekt AS er engasjert for prosjektledelse av utvikling og gjennomføring, samt byggherres representant (BHR) og SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU).

Totalt skal 8.400 kvadratmeter pusses opp. Legeforeningen skal midlertidig ut av lokalene under ombyggingsperioden og flytter inn igjen 31. august 2020.