Arkitekter: Arkitektkontoret Nils Tveit og Derlick Arkitekter

Seltor bygger skole på Sandaker i Oslo

Seltor har signert kontrakt på ombygging av eksisterende kontorbygg på Myren i Oslo til skole.

Byggherren er Myren Eiendom AS, og leietager er Den Tysk – Norske Skole. Byggetrinn 1 har et areal på cirka 2.500 kvadratmeter. Kontraktsummen er rundt 42 millioner kroner uten merverdiavgift, og prosjektet skal stå ferdig Juni 2021.

- Prosjektet er et resultat av et suksessfullt samspill, hvor det også inngår et byggetrinn til hvor det skal oppføres en ny skole. Vi gleder oss over å lande dette flotte prosjektet, og er takknemlige for tilliten Myren Eiendom har gitt oss, sier Stian Råmunddal i Seltor

Arkitekt for rehabiliteringen er Arkitektkontoret Nils Tveit, mens Derlick Arkitekter har tegnet nybygget.