Foto: Anne Mette Storvik / JernbaneverketFoto: Anne Mette Storvik / JernbaneverketFoto: Anne Mette Storvik / JernbaneverketFoto: Anne Mette Storvik / JernbaneverketFoto: Anne Mette Storvik / JernbaneverketFoto: Anne Mette Storvik / JernbaneverketFoto: Anne Mette Storvik / JernbaneverketFoto: Anne Mette Storvik / JernbaneverketFoto: Anne Mette Storvik / JernbaneverketFoto: Anne Mette Storvik / Jernbaneverket

Se Holm-Nykirke fra lufta

Jernbaneverket har nye flyfoto av den delen av Holm-Nykirke som ligger i dagen. Snart åpner det 14,3 kilometer lange dobbeltsporet for trafikk.

Holm-Nykirke-utbyggingen nærmer seg ferdigstillelse med planlagt åpning 28. november i år.

Av 14,3 kilometer går 12,3 i tunnel, og Holmestrand stasjon blir en fjellhall 870 meter lang, 35 meter bred og 18 meter høy. Tunnelen på begge sider av hallen er nå stort sett ferdig, skriver Jernbaneverket i en pressemelding.

Nylig kom de siste skruene på plass i den 1.000 tonn tunge stålhimlingen i hallen, og de fire sporene gjennom stasjonshallen ble lagt.

Prosjekt Holm-Nykirke har likevel en streng tidsplan fram mot 28. november da det skal settes trafikk på sporet. Fra 29. oktober stenges banen for togtrafikk fram til åpning. Da skal den nye parsellen kobles sammen med eksisterende bane i begge endene, og stasjonsområdet skal omarbeides slik at passasjerene kommer seg fram til den nye stasjonshallen. Inne i tunnelen skal strekningen prøvekjøres, justeres og alle systemer skal sjekkes og dobbeltsjekkes.

– Foreløpig er vi i rute, men vi må ha værgudene på vår side. Vi får problemer hvis vi får langvarig sprengkulde eller mye snø i november, sier prosjektsjef Edmund Knutsen i pressemeldingen.