<p>Alex Rosén var ett av flere trekkplastre under Byggegallaen 2019.</p>Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonKongsvinger ungdomsskole og flerbrukshall var et av tre nominerte prosjekt til Årets Trebyggeri 2018. Marlies Lekven i HLM (fra venstre), Alf Mathias Lilleengen i Kongsvinger kommune, Kjell Arild Korbøl i ØMF, Edward Aas i ØMF, Ole Erik Gusterud, Kristine Andersen i WSP, Stein Beger i ØMF, Jan Åke Dahl i ØMF, Tordar Sætheråsen i KKEiendom og Harald Gjermundrød i ØMF.Spar Snarøya var et av tre nominerte prosjekt til Årets Trebyggeri 2018. Per Magne Doull i POB (fra venstre), Vegard Sletten i Norgesgruppen Eiendom, Ragnhild Torsteinsrud-Smith i Meinich Arkitekter og Roger Heimdal i Søndergaard Rickfelt arkitektur.Maskinparken TRE var et av tre nominerte prosjekt til Årets Trebyggeri 2018, og endte også med å vinne prisen. Ørjan Vårdal i Veidekke (fra venstre), Sigbjørn Faanes i Veidekke, Solveig Djønne Haugli i Veidekke, Katrine Falch Aune i HUS Arkitekter og Odd Grøte i WSP Engineering.

Se glimt fra Byggegallaen

Alex Rosén, vinnerne av Årets Bygg, Årets Anlegg, Årets Trebygeri og mer enn 500 bransjefeller var på Byggegallaen 2019. Se litt av festlighetene her.