E18 Bommestad - Sky ble Årets Anlegg 2018 .Foto: Sindre Sverdrup Strand

E18 Bommestad-Sky Årets Anlegg 2018

Onsdag kveld ble prosjektet E18 Bommestad - Sky kåret til Årets Anlegg 2018. Kåringen fant sted under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene.

E18 Bommestad-Sky

Vei og tunneler
Sted: Larvik
Prosjekttype: 6,5 kilometer motorvei inkludert to tunneler
Byggherre: Statens vegvesen
Hovedentreprenør: Skanska
Kontraktssum: 1.568 millioner kroner
Rådgiver: Rambøll

Farrisbrua
Sted: Larvik
Prosjekttype: 570 meter lang og 28 meter bred betong- og skråstagbru
Byggherre: Statens vegvesen
Hovedentreprenør: Joint Venture Farris Bru ANS (PNC Norge 65 prosent og Implenia 35 prosent)
Kontraktssum: 719 millioner kroner
Arkitekt: L2 arkitekter
Rådgiver: Rambøll

Når E18 Bommestad - Sky kunne åpne i fjor markerte det at E18 har fått fire felt gjennom hele Vestfold, og den siste strekningen inneholder også det kanskje mest iøynefallende byggverket på fylkets hovedvei – den nye Farrisbrua.

Selv om den siste «gamle» delen av E18 kun var syv kilometer, flyter nå trafikken vesentlig bedre gjennom fylket etter at den nye motorveien åpnet. Det er etter hvert blitt en god del år siden parsellene som grenser til dette prosjektet ble ferdig, og partiet forbi Larvik har vært en flaskehals.

Miljøtunnel
Nye E18 starter ved Bommestad i nordenden av Larvik, og går derfra til Sky-området. Først en kilometer vei i dagen, og så i en 2,8 kilometer lang tunnel under Vestmarka, som har fått navnet Larvikstunnelen. De siste 300 meterne av tunnelen, forbi Bøkeskogen, er bygd som miljøtunnel. Miljøtunnelen er en betongstøpt tunnel, som er fylt over med masser og skal beplantes med bøketrær. Statens vegvesen understreker at forholdene i friluftsområdet Bøkeskogen og Farriskilen dermed blir betydelig forbedret fra dagens situasjon med viadukt og trafikkstøy.

Veien fortsetter noen hundre meter, før den går inn på den nye Farrisbrua. Brua er 570 meter lang og går i horisontal kurve over Farrisvannets sydlige bredd. Den er svakt stigende opp til ny tunnel på litt over en kilometer gjennom Martineåsen. Det siste stykket, på nok en kilometer, opp til Sky og Kleiverveien, er åpen vei med av- og påkjøring fra E18 sydfra til Larvik.

Fire utførelsesentrepriser
Selve prosjektet er delt opp i fire utførelsesentrepriser; vei og tunneler, Farrisbrua, riving av gamle motorveibruer og bygging av nytt lokalveisystem og en elektrokontrakt. I tillegg har Vegvesenet skilt ut en egen kontrakt for belysning.

Størst i penger og lengde er vei og tunnel-kontrakten. Den gjelder hele 6,5 av de syv nye E18-kilometrene. Cirka 60 prosent av strekningen består av de to tunnelene Larvikstunnelen og Martineåstunnelen.

Selv om Farrisbrua kun er 570 meter lang, er den det mest særegne byggverket på prosjektet – og kanskje på hele E18 gjennom Vestfold. Det har vært en nøktern standard på E18, men den siste brua er arkitekttegnet.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«E18 gjennom Vestfold er fullført med et stykke ingeniørkunst og et spektakulært landemerke, Farrisbrua. Prosjektet har løst store tekniske og miljømessige utfordringer på en forbilledlig måte, med brufundamentering ned til 80 meters dyp, bygging i drikkevannskilden Farrisvannet, E18-trafikken gjennom anlegget og dyp byggegrop i kvikkleire. Prosjektet har oppnådd gode resultater innen HMS, kostnader, fremdrift og kvalitet takket være løsningsorienterte og samarbeidsvillige aktører.»

Juryleder Kjersti Folvik sier de har gått gjennom en rekke prosjekter før man kom frem til de nominerte til årets pris.

– Vi har gått bredt ut for å finne frem til mulige kandidater, og har vært innom flere gode prosjekter. Til slutt kom vi frem til tre verdige kandidater som kunne vinne prisen Årets Anlegg for 2018. Etter en totalvurdering landet juryen på at E18 Bommestad - Sky er det beste prosjektet med tanke på prisens kriterier, sier Kjersti Folvik. Jurylederen understreker at prisen Årets Anlegg er en helhetspris hvor alle aspekter av prosjektgjennomføringen blir tillagt vekt.

- Vi vinnere ønsker å sende en varm hilsen til Farrisbruas prosjektleder Roger Whiston, sier Bettina Gerti Gross i PNC Norge på vegne av alle i prosjektet.

De to øvrige nominerte til prisen var: Farriseidet-Porsgrunn og Fv. 32 Gimlevegen-Augestadveien: Entreprise 1- Dr. Munks gate-Augestadveien.

Juryen består av:
Kjersti Folvik (RIF/Aspelin Ramm) - juryleder
Per-Arne Horne (DiBK)
Heidi Berg (Trimble)
Harald Martin Gjøvaag (NAL/Selvaag Bolig)
Kari Sandberg (EBA)
Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)