<p>LHL-sykehuset Gardermoen stakk av med Årets Bygg. F.v.: Marcus Enskat (Nordic - Office of Architecture), Joachim Hovestøl (Hemfosa Samfunnsbygg), Arnulv Eskeland (Aspelin Ramm), Trond Erik Sveen (Aspelin Ramm), Egil Wahl (ÅF Advansia) og Simon V. Ottersland (HEmfosa Samfunnsbygg). Foto: Sindre Sverdrup Strand</p>LHL. Foto: Trond Joelson

LHL-sykehuset Gardermoen kåret til Årets Bygg 2018

LHL-sykehuset Gardermoen ble onsdag kveld kåret til Årets Bygg 2018. Vinneren ble utropt under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo, som er en del av Byggedagene.

LHL-sykehuset Gardermoen

Sted: Gardermoen
Prosjekttype: Sykehus
Bruttoareal: 28.500 kvadratmeter
Byggherre: Gardermoen Campus Utvikling (Hemfosa/Aspelin Ramm)
Kostnadsramme: 1,4 milliarder kroner
Totalentreprenør: HENT
Arkitekt: Nordic - Office of Architecture (med Arkitema Architects som uavhengig kontrollør)
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter
Rådgivere: Norconsult, Bright, Brekke og Strand

Selv om prosjektering og bygging har gått på rekordfart, er LHL- sykehuset til 1,5 milliarder kroner et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og universell utforming.

Ved å samlokalisere klinikkene Feiring og Glittre har Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) fått et viktig verktøy for å etablere nye og bedre tilbud, samt økt kapasiteten for behandling av hjerte- og lungesyke betraktelig og andre pasient-grupper.

Bygningsvolumet er på 28.500 kvadratmeter og inneholder et midtbygg med atrium, og fløyer med pasienthotell, sengeposter og et operasjonsbygg. Til sammen er det 1.749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser tilgjengelig i bygget. Foruten de arealene som kreves både før og etter behandling finnes det terapirom, opptreningsfasiliteter, SPA- og bassengtilbud, kjøkken og restaurant.

Miljøfokus

Det var en forutsetning fra første dag at det nye sykehuset skulle ligge helt i toppen når det gjelder energi og miljø. Gardermoen har landets største grunnvannsreservoar, og byggherren la ned store summer i å nyttiggjøre denne ressursen. Nå er det grunnvannet og varmepumpeteknologi som via en energisentral ikke bare leverer varme og kjøling til dette sykehuset, men som også er dimensjonert for eventuelle kommende utbygginger.

Enova har karakterisert prosjektet som Norges grønneste sykehus, og fant de tekniske løsningene så innovative at de har gått inn med om lag 30 millioner kroner i investeringsstøtte. De tekniske løsningene med elementer fra passivhusbygging, omfatter blant annet aktiv solskjerming med persienner og sonestyrte ventilasjonsanlegg. Dette er for så vidt kjente løsninger fra kontorbygg, men som aldri har tidligere vært brukt i sykehusbygg.

Oppvarmingen av bygningsmassen i byggeperioden ble også satt i et miljøperspektiv. I stedet for å fyre med diesel eller gass, ble løsningen et vannbårent system med bioenergi som energikilde. 650 tonn med pellets gikk med for å få varmt vann til å sirkulere i radiatorer rundt i bygget. Pelletsløsningen sparte miljøet for et CO 2-utslipp tilsvarende 400 dieselbiler på veien i ett år.

Plasseringen av det nye sykehuset, kun snaue ti minutter unna Gardermoen, gir også en betydelig økt tilgjengelighet for pasienter fra hele landet. LHL hadde i forkant en egen konkurranse om plasseringen.

Krevende utbygging

Det å bygge sykehus er krevende, det er teknisk komplisert og ikke minst mange forskjellige faggrupper som skal arbeide der. LHL har deltatt tidlig og aktivt med brukergrupper for å avklare problemer og løsninger underveis. Ambisjonene var å utvikle og bygge et sykehus for LHL til 25 prosent lavere kostnad enn et konvensjonelt sykehus – på halve tiden – og til den mest krevende brukergruppen som finnes. Det klarte man. Mye av innsparingen er gjort gjennom kortere prosjekteringstid, men også gjennom det å finne byggevennlige løsninger underveis. Prosjektet får da også mye oppmerksomhet i fagmiljøet.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«På Gardermoen Campus samlokaliseres LHL-klinikkene Feiring og Glittre i et nytt nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke. Pasientopplevelse og grunnlag for effektiv sykehusdrift har vært førende for utforming av pasientrom og planløsning. Her skal man føle at man er mer på hotell enn på sykehus. Bygget er lett å lese, og er relativt fleksibelt med tanke på en mulig fremtidig ombygging til andre formål. Gjennom en innovativ og effektiv brukerprosess er sykehuset gjennomført som et samhandlingsprosjekt i alle faser. Selve gjennomføringsprosessen har inneholdt flere nyvinninger og er gjennomført med godt samarbeid mellom aktørene, sterkt fokus på SHA, miljø, trivsel og orden. Et komplekst sykehusprosjekt med en tydelig miljøprofil levert innenfor tid og kost med null skader, null feil og mangler.»

Juryen har gått gjennom flere hundre prosjekter før man kom frem til de nominerte til årets kåring.

– Det har blitt lagt ned et omfattende arbeid i å gå gjennom de mange aktuelle ferdigstilte prosjekter i denne kategorien for året 2018. Til slutt landet vi på fem verdige kandidater som kunne vinne prisen Årets Bygg 2018, hvor altså LHL Gardermoen trakk det lengste strået, sier Heidi Berg, som delte ut prisen onsdag kveld.

Berg peker på at det var en vanskelig oppgave å komme frem til årets vinner.

– Utfra en helhetsvurdering konkluderte juryen med at dette er en verdig vinner. De scorer høyt på alle punkter, og er på alle måter et foregangsprosjekt, sier Berg.

Årets Bygg er en gjennomføringspris hvor alle aspekter blir tillagt stor vekt.

– Dette omfatter blant annet at prosjektet har en dokumentert fremragende gjennomføring med hensyn til blant annet seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, innovasjon, god byggeskikk/arkitektur, HMS og miljø og selvsagt en god kvalitet på totalproduktet, legger Berg til.

Øvrige nominerte til prisen var: Kongsvinger ungdomsskole, Holmen skole, Kilden barnehage og Eufemias Hage.

Juryen består av:
Heidi Berg (Trimble)
Per-Arne Horne (DiBK)
Harald Martin Gjøvaag (NAL/Selvaag Bolig)
Kari Sandberg (EBA)
Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)
Kjersti Folvik (RIF/Aspelin Ramm) - (Har ikke vært delaktig i diskusjonen rundt LHLs kandidatur til prisen)

Her kan du lese Byggeindustriens omtale av prosjektet