Illustrasjon: Gullik Gulliksen LandskapsarkitekterIllustrasjon: Gullik Gulliksen LandskapsarkitekterIllustrasjon: Gullik Gulliksen LandskapsarkitekterIllustrasjon: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Se den planlagte idrettsparken på Drengsrud i Asker

100 mål på Drengsrud utenfor Asker sentrum planlegges nå utviklet til idrettspark.

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

Drengsrudjordet er utpekt som erstatningsområde for Asker Skiklubb i forbindelse med byutvikling av Føyka i sentrum, skriver avisen.

Planprogrammet ble vedtatt av bygningsrådet i februar 2015, og legger føringer for reguleringsplanen for idrettspark, opplevelsespark, boligområde og urnelund.

Våren 2016 ble Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter engasjert av Asker kommune til å utarbeide en mulighetsstudie. Landskapsarkitektkontoret er nå ferdig med mulighetsstudien for den 100 mål store tomta.

Her skisseres blant annet to alternative løsninger for klubbhus, et med frittstående klubbhus på minimum 1.500 kvadratmeter med møterom, kontorer, garderober, treningsrom, kjøkken, kafé og sosiale rom, og et alternativ hvor klubbhuset samlokaliseres med flerbrukshallen ved Borgen skole.

Her er idrettsanleggene som planlegges:

  • Friidrettsbane, med internasjonale mål, 180 x 95 meter. Den inkluderer 8 løpebaner og 1.000 sitteplasser.
  • Fire fotballbaner. Det er 11-baner, én med fulle mål 68 x 105 meter og tre baner på 64 x 100 meter.
  • Bandybane, som kombineres med en av fotballbanene.
  • Tre til fire sandvolleybaner, på 23 x 60 meter.
  • Rulleskiløype, som kan kombineres med driftsveier og adkomst til banene. Bredde tre til fem meter.
  • Treningsareal og joggeløype for organisert og egenorganisert aktivitet. Området med apparater for egenvekttrening legges ved klubbhuset.
  • Start/målområde for skirenn/o-løype/terrengløp, eventuelt kombinert med fotballarealer med tilgang til løypekorridorer fra idrettsområde ut i marka ved Vardåsen skole.
  • Idrettshall/flerbrukshall på regulert tomt ved Borgen skole. Standard halldimensjon som konkurransebane for håndball, med tilleggsarealer for friidrett.