Illustrasjon: Backe Rogaland.

Backe Rogaland bygger rulleskianlegg

Backe Rogaland og Lønnheim Idrett AS har sammen med Sandnes Arena as utviklet ett av Norges råeste rulleskianlegg.

Backe Rogaland har sammen med Sandnes Kommune, private sponsorer og klubbene som eier driftsselskapet Sandnes Arena as, klart å skaffe nok midler til å bygge en 5,2 kilometer lang asfaltert rulleskiløype med bredde cirka fem meter, skriver Backe Rogaland i en pressemelding.

Totalentreprisens kontraktsverdi er cirka 40 millioner kroner og byggingen er avtalt ferdig innen juni 2017.

Løypa, som er lokalisert i Melsheia ved Sandnes, får i tillegg utvidet skytebane, slik at det blir 31 standplasser mot dagens 27.

Det legges også inn områder med noe bredere passeringspartier, en større aktivitetsflate og et godt belyst målområde med retardasjonsfelt. Deler av løypa får universell utforming og blir tilpasset barn.

Løypen belyses med energivennlig LED belysning, som styres i flere scenarier. Dette som gjør det mulig å dele opp området i flere samtidige soner for forskjellige aktiviteter, står det i meldingen.

Det jobbes parallelt med finansiering av nytt klubbhus, som skal inneholde kontorer, treningsal, kafe, garderober og lagerfunksjoner mm. I konseptet er det også lagt opp til overnattingsmulighet for opptil 30 personer.

Anlegget blir finansiert via private bidrag, tippemidler, kommunale midler og statlige tiltaksmidler.

Arbeidet med å sette sammen en god finansieringspakke er gjennomført av Lønnheim Idrett as, som har spesialisert seg på å hjelpe idrettslag med finansiering av idrettsanlegg.

Prosjektet er ett av flere nye prosjekter Backe Rogaland AS har fått kontrakt på etter ferien.Samlet har selskapet nå en ordrereserve på over 500 millioner kroner eks. mva.

Den gode ordresituasjonen gjør det også mulig å utvikle bedriften videre, selv om markedet i Stavangerområdet er svært krevende nå, skriver Backe Rogaland.