Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter presentasjonen av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 i Marmorhallen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter presentasjonen av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 i Marmorhallen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Se alle sakene fra NTP-fremleggelsen her

Det er publisert en rekke artikler fra fremleggelsen av forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036 her på bygg.no. Se alle artiklene her.