Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Regjeringen vil justere Vegvesenets rammebetingelser

Regjeringen sår tvil om Statens vegvesen får ut sitt fulle potensial med dagens budsjettmessige rammebetingelser, og varsler at de de vil fremme forslag til Stortinget om å justere etatens handlingsrom.