Det er en plan

Fredag la regjeringen frem sin plan for ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036. Som forventet ble det her markert en retning mot mer til drift og vedlikehold, men det mangler likevel ikke på milliardprosjekter som ønskes gjennomført. Men flere av prosjektene kan vi nok se langt etter. Vi må huske på at dette er en plan, en ønskeplan eller prioriteringsliste, og ikke noen fasit på hvordan det blir.