Foto: Statens vegvesen

Foto: Statens vegvesen

Bransjereaksjoner på NTP: – Etterlengtet fokus på vedlikehold og fornyelse

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) mener Nasjonal transportplan for neste periode har et prisverdig fokus på drift og vedlikehold. – Men én milliard i året til fylkeveiene når behovet er betydelig større, monner lite for å ta igjen det store etterslepet.