Se fremleggelsen av NTP i opptak her

Fredag klokken 12 la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 (NTP).

Meldingen skal vise regjeringens transportpolitikk og langsiktige plan for utforming av transportsystemet.

Du kan se fremleggelsen i opptak her.