Nils Aulie i Miljø Norge fra venstre, Lars Bettum Stuen i JM region Syd og Cecilie Nødtvedt i JM Norge ønsker mer gjenbruk av brannslukkere. Foto: Miljø Norge

Nils Aulie i Miljø Norge fra venstre, Lars Bettum Stuen i JM region Syd og Cecilie Nødtvedt i JM Norge ønsker mer gjenbruk av brannslukkere. Foto: Miljø Norge

Satser på gjenbruk av brannslukkere


JM Norge har som første entreprenør signert avtale med Miljø Norge og Norsk Brannvern om å gjenbruke brannslukkere på byggeprosjektene sine.