Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Sanner stoppet høyhus i Bergen

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) opphever bergenspolitikernes vedtak om å tillate høyhus på Mølleneset i Bergen.

Det skriver Bergens Tidende i en artikkel på sine nettsider.

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Mølleneset felt B1. Høyhuset er i strid med vedtatte overordnede planer. Bystyrets vedtak er ikke tilstrekkelig begrunnet og saken er ikke godt nok opplyst til at departementet kan godkjenne planen».

Det skriver statsråd Sanner i et brev som ble sendt fra departementet mandag om muligheten for å bygge høyhus på Mølleneset i Bergen.

Bergens Tidende har fulgt konflikten rundt det planlagte bygget siden bystyret for første gang sa nei til prosjektet i 2007. Den gangen skulle huset være på 22 etasjer. Utbygger Svein Kjelstrup-Olsen la i 2014 frem et nytt forslag, men denne gang på kun 16 etasjer.

Det daværende byrådet la til grunn at forslaget skulle avvises, siden det brøt med de vedtatte planene. Men mens Høyre- og Frp-byrådene foreslo å si nei, sa Høyre- og Frp-politikerne ja. Sammen med Ap-politikerne sikret de dermed flertall for utbyggingen.

Hordaland fylkeskommune hadde dog levert inn innsigelser mot prosjektet, som de påpekte var i strid med den overordnede planen for området.

Ettersom meglinger mellom kommunen og fylkeskommunen ikke førte frem, sendte derfor Fylkesmannen saken videre til regjeringen.

I sin gjennomgang av saken, viser Sanner og departementet til at Bergen kommune allerede har utarbeidet en egen høyhusstrategi, og at Mølleneset ikke er definert som et område hvor det legges opp til høyhus.

Han sier seg også enig i Fylkesmannens vurdering av at planen er i strid med den gjeldende reguleringsplanen for området og kommuneplanen.