Kjell Skjeggerud, direktør FoU i HeidelbergCement.F.v. Vetle Houg (daglig leder, Byggutengrenser), Terje Lien Aasland (stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet), Anders Fylling (direktør faglig ressurssenter, Statsbygg), Kjell Skjeggerud (direktør FoU, HeidelbergCement), Anne Rønning (seniorforsker, Østfoldforskning) og Cecilie Hagby (Norsk Betongforening).Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant, ArbeiderpartietVetle Hougi ByggutengrenserTerje Lien Aasland, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet og Anders Fylling, direktør faglig ressurssenter, Statsbygg.John Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen.Jan Eldegard, daglig leder i FABEKO.Cecilie Hagby, daglig leder i Norsk Betongforening.Anders Fylling

Samlet betongbransje inviterte inn til debatt om betongens rykte

Alle foreningene innen betongfaget gikk tirsdag kveld sammen om arrangementet «Betongen - utskjelt, men bedre enn sitt rykte» - som samlet mange tilhørere på Arendalsuka.

- Betong er verdens mest brukte materiale, og verdens mest produserte produkt. Den utstrakte bruken gir også et stort klimagassavtrykk. Mange har tatt til orde for å erstatte bruk av betong med andre materialer, lød innlendingen fra Vetle Houg, daglig leder i Byggutengrenser. Dette satte rammen for den videre informasjonsdelingen og samtalen på arrangementet. Dette er en av få ganger en samlet betongbransje stilte seg bak et felles arrangement – der hensikten var å fortelle om betongens muligheter, klimapåvirkning – og som hva kan og bør gjøres rundt betongens videre utvikling og bruk i den norske byggenæringen.

Et sentralt tema var blant annet hva betongnæringen kan gjøre for å bedre sitt klimastempel - og hvilke rammevilkår er det som fremmer eller hindrer klimasmart bygging.

Blant deltakerne var Terje Lien Aasland (stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet), Anne Rønning (seniorforsker, Østfoldforskning), Anders Fylling (direktør faglig ressurssenter, Statsbygg), Kjell Skjeggerud (direktør FoU, HeidelbergCement), Vetle Houg (daglig leder, Byggutengrenser) og Cecilie Hagby (Norsk Betongforening)

Bak arrangementet sto Byggutengrenser, Betongelementforeningen, FABEKO og Norsk Betongforening.