Hanne Torp Nilsen i Guard Automation på toppen av Jordal Amfi. Foto: Guard Automation
Hanne Torp Nilsen i Guard Automation på toppen av Jordal Amfi. Foto: Guard Automation

Samler data fra over 60 solcelleanlegg i én plattform

Oslobygg har inngått en 10 års rammeavtale for overvåkning av foretakets 62 solcelleanlegg med norske Guard Automation. Avtalen har en verdi på opptil 35 millioner kroner.

Oslobygg forvalter mer enn 2,7 millioner kvadratmeter barnehager, sykehjem, skoler, brannstasjoner, kultur og idrettsanlegg på vegne av Oslo kommune. Nå er det klart at data fra eksisterende og fremtidige solcelleanlegg i porteføljen skal innlemmes i en norsk-utviklet skyløsning fra Sandefjord-baserte Guard Automation.

– Det er en stor fjær i hatten at Oslobygg har valgt oss som sin sky- og automatiseringspartner for porteføljen av solcelleanlegg. Avtalen er den største vi har inngått innen datafangst av solenergiinstallajoner. Vi ser frem til å jobbe sammen om dette i tiden fremover, sier Hanne Torp Nilsen i Guard Automation i en pressemelding.

Selskapet bistår om lag 40 prosent av norske kommuner med systemer for kritisk infrastruktur.

Oslobygg har mange solcelleanlegg på byggene i porteføljen sin. Her er solcelleanlegget på toppen av Jordal Amfi. Foto: Guard Automation

Oslobygg har mange solcelleanlegg på byggene i porteføljen sin. Her er solcelleanlegget på toppen av Jordal Amfi. Foto: Guard Automation

Profesjonaliserer driften

Energi- og miljørådgiver i Oslobygg, Andreas Nilsen, forklarer i meldingen at det ferske samarbeidet med Guard er med på å profesjonalisere driften av solcelleanleggene.

– Oslo kommune har en ambisiøs satsing på solenergi. Fremover kommer det omtrent ti nye anlegg i året, deriblant det nye Tøyen badet, Hovseter ungdomsskole og Bjørnsletta skole. Derfor har vi et stort behov for å forenkle, profesjonalisere og standardisere driften av solcelleanleggene, sier Nilsen som ledet anskaffelsesprosessen.

Fra fem løsninger til én

Andreas Armann Nilsen er energi- og miljørådgiver i Oslobygg. Foto: Oslobygg
Andreas Armann Nilsen er energi- og miljørådgiver i Oslobygg. Foto: Oslobygg

Han forteller at solcelleanleggene produserte i fjor et sted mellom 4-5 GWh. Det er nok strøm til å dekke behovet til 200 til 250 eneboliger et helt år.

– Vi ser virkelig frem til å få samlet all driftsdata fra solcelleanleggene i én plattform som fungerer på tvers av alle solcelleleverandører. I dag har vi nemlig fem ulike driftsløsninger vi må innom hver eneste dag for å se til anleggene. Det er både tidkrevende, gjør driften unødvendig vanskelig og øker risikoen for nedetid, sier Nilsen.

Han forteller at den nye felles skyløsningen vil være på plass i løpet av høsten og gi flere gevinster.

– Det blir enklere og mer effektivt å se til anleggene, rette feil, hente ut rapporter og å kontrollere at anleggene leverer det vi er lovet. Vi vil motta alarmer straks et anlegg går ned, eksempelvis kan invertere slå ut hvis brannalarmen går og da er det viktig å få i gang den fornybare energiproduksjonen raskt, sier Nilsen.