Jon SandnesLiv Kari Skudal HansteenTorger ReveChristian ChramerBård Folke FredriksenKjell Kvarekvål

Samler 40 kommunikasjonstopper for å fronte næringens interesser

Onsdag er rundt 40 kommunikasjonstopper fra deltakerne i «BAE-næringen SAMMEN2020» samlet for å ta arbeidet i prosjektet videre.

25. april ble den første samlingen rundt den satsingen BAE-næringen SAMMEN2020 arrangert på Meet Ullevaal. Nå skal nøkkelpersoner innen kommunikasjon og marked i en rekke av de involverte selskapene samles for fortsette arbeidet med satsingen.

– Programmet bygger naturligvis på samlingen 25. april, og vi får blant annet innlegg fra Jon Sandnes (BNL), Liv Kari Skudal Hansteen (RIF), BIs Torger Reve, Bård Folke Fredriksen Cathrine Mørch (Multiconsult) og NHOs Christian Chramer, som vil snakke om en felles strategi for BAE-næringen. Samlingen vil også bruke erfaringen og kompetansen til deltakerne, sier prosjektleder Jan Halstensen i BAE-næringen SAMMEN2020.

Han ønsker å bygge en plattform/ett lag innen kommunikasjon/marked for BAE-næringen SAMMEN2020.

Sammen 2020 har fire definerte mål:

- Synliggjøre BAE-næringen som en lønnsom, fremtidsrettet og respektert næring

- Synliggjøre BAE-næringens verdiskaping og betydning for samfunnet (både regionalt og nasjonalt)

- Vise BAE- næringen som en viktig næring og som største fastlandsnæring

- Vise at BAE-næringen er en helt sentral næring for å nå FNs bærekraftmål