Bård Folke Fredriksen

- Dere må synliggjøre alt dere gjør

Høyres Bård Folke Fredriksen kom med flere refleksjoner rundt hvordan omgivelsene oppfatter byggenæringen fra utsiden - og kom med flere råd rundt hvordan næringen bør kommunisere med omverdenen. 

– Dere har vært gjennom en utvikling som rene nasjonsbyggere og samfunnsbyggere - til å være en del av et problem. Hva er det dere egentlig forbindes med; egeninteresse eller allmenninteresse. Mange tenker nok først og fremst på egeninteresse. Dette er blodig urettferdig. Det skapes verdier og nye arbeidsplasser hver eneste dag. Det må jobbes med omdømmet og hvordan dere oppfattes ute, uttalte han fra scenen under BAE-næringen SAMMEN 2020s samling onsdag.

– Det at virksomhetene rundt om i landet er med på bygge verdier og skape arbeidsplasser står for svakt i dagens samfunn. Dette må dere jobbe med å retablere, oppfordret han.

Han peker på at det også er helt avgjørende å få en god troverdighet ute i befolkningen - og at man også må synliggjøre dette på en god nok måte.

– Begrepet samfunnsansvar er veldig viktig, og dette å vises aller best gjennom produktene dere bygger, hvordan dere bygger og verdien dere skaper. Dere som leverandører må dessuten bidra med enda mer innovasjon mot offentlig sektor - der man ikke alltid er så gode på nyskapning, påpeker Fredriksen.

Han kom også med noen innspill han mener er viktig for prosjektet å ta med seg videre.

– Dere må bygge med god kvalitet og vise dette frem. Få frem at det at det skapes verdier og merverdier. Få frem hva de ulike prosjektene gir tilbake til området rundt, dere må bygge kompetanse og allianser - og ikke minst bidra til forskning, innovasjon og utvikling, utdyper Fredriksen.