BAE-næringen SAMMEN 2020: - Dette prosjektet må bygge på tillit

Kommunikasjonstoppene blant deltakerbedriftene i storsatsingen «BAE-næringen SAMMEN2020» skal nå materialisere arbeidet definert av topplederne i næringen. Med seg på veien får de flere råd - blant annet fra NHO-direktør Christian Chramer.

- Norsk næringsliv beskrives først og fremst av omgivelsene gjennom olje og fisk – ellers er det mye negativt. Vi har en utfordring med å vise at næringslivet består av mye, treffer bredt og skaper enorme verdier. Vi har noe å lære av våre svenske og danske kolleger i å synliggjøre nettopp dette. Dette kommer i stor grad av at folk ute ser på næringslivet og selskapene annerledes enn det vi gjør på innsiden. Her har også dere i byggenæringen en stor jobb å gjøre med å vise frem hva som faktisk skapes og bygges i næringen - og hvilken verdiskapning dette gir både nasjonalt og lokalt, sier direktør medlem og region i NHO, Christian Chramer.

Han peker på at det dras frem eksempler, ord, uttrykk og sammenhenger som kan virke enkle og oversiktlige internt i næringen – men at det oppfattes helt annerledes på utsiden.

- En rekke forhold kan oppfattes annerledes ute enn vi tror selv, påpeker han.

For å få frem essensen av hva næringen skal og bidra til for samfunnet, understreker han at arbeidet må bygges på tillit.

- Dette prosjektet må bygges på tillit - tillit mellom lederne i prosjektet og tillit i bransjen. Dette er noe vi er sterke på i Norge - og dette må vi ta vare på og bygge videre på, legger Chramer til.

For å frem det riktige budskapet dro han frem flere punkter han mener kommunikasjonsfolkene bør ta med seg i arbeidet.

- Man må inkludere hele landet, man må tenke bredt og ikke fokusere på problemene. Bruk et enklere språk med gode bilder, mer video og gå tett på folk. Det er også viktig å utarbeide et felles tema og felles uttak for å få maksimal synlighet. Bruk gode skriveressurser og det vil være behov for uformell sparring og uttak som samler flest mulig, oppfordret Chramer.

Han understreker også viktigheten av en felles kommunikasjonsstrategi.

- Det er et stort behov for å fortelle om flere historier og flere felles historier. Dere tilhører en magisk bransje, men dere gjemmer dere i stor grad bak høye og lukkede gjerder. Det er dessuten et stort rekrutteringsbehov som må synliggjøres og utnyttes - og det er ikke minst behov for en god omdømmebygging – og i dette arbeidet er det viktig å samle de seriøse aktørene, sier Chramer. Han trekker også frem momenter som fokus på HMS, miljø, digitalisering og kompetanse som essensielt.

- Det vil også være viktig å få frem et godt ambassadørprogram med samlinger over hele landet, sier han.