Samlet topplederne for å samle hele næringen

Oppdaterte og like tall for næringen, FNs bærekraftsmål, politiske prioriteringer og en samlet næring, det er det leder av BAE-rådet Jon Sandnes ønsker at den nye topplederforumet Sammen2020 skal enes om.

Torsdag var 60 toppledere fra bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen samlet på MEET Ullevaal stadion etter et initiativ fra BAE-rådet. Det topptunge møtet er ment å være første av flere møter hvor næringen skal møtes på tvers av roller for å enes om noen mål.

- Dette skal ikke være en prateklubb, men en arena hvor vi kan samle hele næringen om noen budskap, sa Jon Sandnes da han åpnet konferansen, og ramset opp fire konkrete målsettinger.

  • Få frem mer fakta om byggenæringen og samles om de tallene
  • Sette fokus på FNs bærekraftsmål
  • Politiske prioriteringer
  • Skape en samlet næring

- Vi bruker nå tall fra 2013. Vi kan ikke møte politikerne med tall fra 2013. Derfor har vi bestilt nye og oppdaterte tall som skal være klare innen de nærmeste to år, og få et faktagrunnlag alle kan være enige om, understreket Sandnes.

Mest tid brukte han på FNs Bærekraftsmål, og her mener han at næringen kan gjøre mer og har en avgjørende rolle.

- FNs bærekraftsmål er noe jeg har brukt mer og mer tid på. Jeg er flau over at vi ikke har vært mer tydelige på helheten. Vi har brukt mye energi på enkelte ting. Hvordan skal vi utvikle våre byer? Jeg tror vi må ha en mer bevisst holdning til hva vi skal rehabilitere, transformere og hva vi skal bygge nytt. Indirekte er byggenæringen med på nesten alt på veikartet. Nummer 17 på veikartet er kanskje det viktigste, å samarbeide for å nå målene. Det er det vi gjør her i dag, understreket han.

Sandnes pekte blant annet på at byggherrene må sette krav i anbudene om dette.

- Det er viktig at forespørselen har satt listen for hva som skal leveres. Hvordan oppdrar vi hverandre til å få et bestillerkorps som gjør at vi må strekke oss og samarbeide for å nå de løsningene. Vi skal bruke denne arenaen til det. Det er vi sammen som skal levere på det, sa han.

Samtidig mener Sandnes at det er viktig at men enes om budskapet man møter politikerne på.

- Hva skal politikerne forholde seg til? Vi er den største distriktsnæringen, men sammensatt på en sånn måte slik at det noen ganger blir enkeltstemmer som blir veldig høye, sa Sandnes.