Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) forventer at Bane Nor finner ut av feilene på Follobanen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) forventer at Bane Nor finner ut av feilene på Follobanen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samferdselsministeren i svar til Stortinget om Follobanen: – Må komme til bunns i saken

Samferdselsministeren sier at han forventer at Bane Nor gjør det de kan for å rette opp i feilen på Follobanen, og mener det er grunn til bekymring.

– Jeg forventer at Bane Nor gjør alt de kan for å rette opp feilen på Follobanen. Men opplysninger som er kommet fram, gir grunn til bekymring, og vi må komme til bunns i hvordan vi kunne havne i denne situasjonen der passasjerer ikke får det togtilbudet de skal ha, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Flere spørsmål
Stortinget har stilt en rekke spørsmål til samferdselsministeren om problemene knyttet til Follobanen. I et svar til Venstres samferdselspolitiske talsperson André N. Skjelstad skriver Nygård at han at er skuffet på vegne av de reisende, og at Follobanen må åpnes for trafikk så raskt som mulig.

– Follobanen er et svært stort og viktig prosjekt som vil gi pendlerne et godt og etterlengtet tilbud. Det er investert svært mye penger i prosjektet, og jeg deler fullt ut den bekymring som også Stortinget gir uttrykk for.

Les hele svaret her

I svaret til Stortinget heter det videre:
«Jeg har gjennom høsten altså vært kjent med at Bane NOR jobbet hardt med å få Blixtunnelen ferdigstilt før åpningen av Follobanen, og at det har vært risiko knyttet til fremdrift og kostnader, men at foretaket har hatt denne risikoen under kontroll. Ikke på noe tidspunkt, har Bane NOR i sin dialog med departementet løftet utfordringer som kunne gi grunnlag for å forutsi den situasjonen vi beklageligvis befinner oss i nå.»

Som samferdselsministeren tidligere har varslet, vil det bli gjennomført en ekstern gjennomgang, går det fram av svaret:

«Gjennomgangen skal omfatte både forløpet forut for den konkrete hendelsen og se på Bane NORs håndtering av situasjonen som oppstod i etterkant av hendelsen og frem til feilen(ene) er rettet. Gjennomgangen skal vurdere prosjektstyringen i Bane NOR, herunder systemene og kulturen for å håndtere risiko/avvik og dele informasjon, den praktiske etterlevelsen av disse.»

– Denne gjennomgangen kommer i tillegg til flere prosesser som er satt i gang, og som har bakgrunn i problemene prosjektet tidligere har hatt. Det er også slik at denne regjeringen fører en ny jernbanepolitikk, og at i lys av denne nye politikken er lagt opp til en bred gjennomgang av organiseringen av hele jernbanesektoren, sier han.

Samferdselsministeren har bestilt nye svar fra Bane Nor og andre sentrale aktører. Denne redegjørelsen kommer 16. januar.

– Inntil vi har flere og gode svar på hva som har skjedd, og hvordan det kunne skje, er det viktigste for meg at Bane NOR gjør alt foretaket kan for å sikre en rask og forsvarlig gjenåpning. I mellomtiden jobber Jernbanedirektoratet, Vy og Bane NOR med å sikre de reisende et best mulig alternativt tilbud i påvente av at Follobanen åpner for trafikk igjen, sier Nygård.

Ikke fornøyd
Skjelstad er ikke fornøyd med svaret han har fått av samferdselsministeren.

– Nygård må forstå at det er et stort informasjonsbehov og mange ubesvarte spørsmål om Follobanen i Stortinget. Jeg sitter personlig med flere spørsmål, blant annet som omfatter hvor tett statsråden har vært på prosjektet, sier han til NTB.

Han er utålmodig etter å få flere svar.

– Jeg mener blant annet at informasjonen har kommet for sent. Den har også kun kommet gjennom mediene. Stortingets transportkomité har ikke fått noen ekstra orientering, heller ikke Stortinget som sådan, sier Skjelstad.