Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Salget av anleggsmaskiner falt i 2. kvartal

I andre kvartal har det vært ett fall i omsetningen av anleggsmaskiner på 5,4 prosent, men på grunn av et historisk sterkt førstekvartal er det allikevel en vekst på 3,2 prosent i første halvår, viser tall fra Maskingrossisternes Forening (MGF).

Totalt ble det solgt 1.384 anleggsmaskiner i andre kvartal i år, mot 1.463 i samme periode i 2021. Mens det i første kvartal var gravemaskinene som stod for den store veksten, ser vi i andre kvartal en moderat vekst i gravemaskiner på belter (+4 prosent) mens teleskoptruckene øker kraftig med 86 prosent. For de to store kategoriene etter gravemaskiner, har vi i andre kvartal tilbakegang i salget på både minigravere på belter (-21 prosent) og hjullastere (- 5 prosent), opplyser Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding.

I første halvår ble det totalt solgt 2.389 maskiner, mot 2.315 i samme periode i fjor. Det er kun gravemaskiner av de store underkategoriene som er i vekst, med 19 prosent økning på beltemaskiner og 17 prosent på hjulmaskiner. Ellers er det vekst i asfaltutleggere (+76 prosent), valsetog/anleggsvalser (+65 prosent), og teleskoptrucker rundtsvingende (+25 prosent) og vanlige teleskoptrucker (76 prosent), skriver MGF.

De to nest største underkategoriene har etter første halvår en tilbakegang på henholdsvis 6 prosent for minigravere og 11 prosent på hjullastere.

For gravemaskinene er det i andre kvartal tilbakegang for alle vektklasser under 21,1 tonn, mens det er sterk vekst i klassene over. For maskiner mellom 21 og 24 tonn er det en økning på hele 87 prosent mens det er 35prosent for maskiner mellom 24 og 28 tonn. Også maskiner i klassen 40 til 50 tonn har en sterk økning fra 6 maskiner i 2021 til 15 maskiner i år.

For halvåret totalt er det kun de minste maskinene (mellom 6 og 8 tonn) som har en tilbakegang (-55 prosent) målt mot fjoråret. Den største veksten ligger på maskiner fra 21 tonn og oppover, ifølge MGF.

Minigravere er nå nest største kategori, både i andre kvartal og for første halvår. For andre kvartal registrerer MGF en nedgang i salget på 21 prosent, som gjør at det etter første kvartal er en total nedgang på 6 prosent. Det er jevn nedgang i underkategoriene, men etter første halvår er det vektklassen mellom 1 og 2 tonn som går mest tilbake med 5,8 prosent.

Hjullasterne er tredje største underkategori av anleggsmaskiner, og også registrerer MGF en tilbakegang i salget både på andre kvartal isolert (-4,5 prosent) og på første halvår (-11,4 prosent). Endringen i salget gjelder for stort sett alle hk-klasser, men for hjullastere mellom 80 og 100 hk har det i første halvår blitt solgt 12 maskiner mot bare 2 i fjor, opplyser MGF.

Fra 2022 er medlemmene også begynt å rapportere inn antall solgte nullutslippsmaskiner. For å sikre at tallene blir tilstrekkelig anonymisert mellom aktørene som rapporterer inn til statistikken er det ifølge MGF derfor ikke skilt på belter og hjul eller vektklasser inntil videre.

Det er i dag fire aktører som rapporterer inn gravemaskiner og noen flere på minigravere. I første kvartal ble det solgt 21 nullutslipps gravemaskiner, mens det i andre kvartal var en svak økning til 22 maskiner. Det betyr at det så langt i år (etter første halvår) er solgt 43 nullutslippsmaskiner noe som utgjør 4,4% av gravemaskinsalget (under 50 tonn), skriver MGF i meldingen.

For minigravere utgjør nullutslippsmaskinene 3,6 prosent av totalsalget etter første halvår. For begge kategoriene er dette en liten nedgang fra første kvartal.

Bakgrunnen til noe lavere salgstall enn estimert for året, skyldes komponentmangel som følger av en utfordrende leveransesituasjon knyttet til pandemi og krigen i Ukraina, opplyser MGF.

MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, men noe mer utfordrende leveransesituasjon på en del komponenter. Det er derfor fortsatt usikkerhet til den videre utviklingen av nysalget av anleggsmaskiner, skriver MGF.