I midten av mars er det i hvert hovedløp sprengt cirka 3.250 meter som er 35 prosent av den totale tunnellengden Skanska skal sprenge fra Bokn. Innredningen av pumpebassenger og tekniske bygg har også startet. Foto: Statens vegvesen.

I midten av mars er det i hvert hovedløp sprengt cirka 3.250 meter som er 35 prosent av den totale tunnellengden Skanska skal sprenge fra Bokn. Innredningen av pumpebassenger og tekniske bygg har også startet. Foto: Statens vegvesen.

Så mye tunnel har Rogfast-prosjektet sprengt på ett år

Det er ett år siden Skanska sprengte den første salven i hovedløpene i det som skal bli verdens lengste og dypeste veitunnel.

Siden den gang har arbeidet gått for fullt og tunneldriften har hatt god produksjon, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

På Bokn har Skanska sprengt ut over tre kilometer i hvert av hovedløpene og entreprenøren har startet arbeidet med etterarbeid i tunnelene.

Implenia/Stangeland driver tunnelen fra sør, og der går også fremdriften etter planen med en lengde på litt over to kilometer i hvert av hovedløpene, opplyser Vegvesenet.

– Skanska har hatt god framdrift på sprenging i tunnelen. Dette til tross for at det fremdeles har vært nødvendig med mye tung sikring på Laupland, da fjellforholdene på de seks tunnelstuffene har variert. Det har også vært en del injeksjon og stedvis vann under høyt trykk. Skanska har nå sprengt ut de første fjellrommene hvor det skal plasseres pumper for å pumpe vannet ut av tunellen i både anleggsfasen og senere i driftsfasen, forteller prosjektleder for E04-kontrakten Odd Erik Haugen i Statens vegvesen.

35 prosent

Frem til midten av mars er det i hvert hovedløp sprengt cirka 3.250 meter som er 35 prosent av den totale tunnellengden Skanska skal sprenge fra Bokn, opplyser Vegvesenet.

– Kulverten som skal opprettholde lokalveien til Vågshaug under E39 har også blitt ferdigstilt, som planlagt og til god kvalitet, sier Haugen.

Bedre enn forventet

På Randaberg-siden, hvor Implenia/Stangeland driver tunnelen, har bergkvaliteten mot Harestad vært bedre enn forventet og produksjonen har derfor gått veldig bra, ifølge prosjektleder for E03-kontrakten, Anne-Merete Gilje i Statens vegvesen.

– Det er nå sprengt ut 25 prosent av tunnelen fra Mekjarvik, det vil si cirka 2.150 meter i hvert hovedløp, sier hun.

– Også mot Kvitsøy har bergkvaliteten vært god, og fremdriften går som planlagt, tilføyer Gilje.

Avslutning

På Kvitsøy nærmer det seg avslutningen for entreprisen E15.

Etter planen skal arbeidsfellesskapet Hæhre/Risa avslutte sine arbeider 8. mai. Videre skal det legges høyspentkabel i Kvitsøytunellen i juni og i august.

Ny tildeling i mai

E02-kontrakten skal etter planen tildeles i mai, og det er Skanska og Implenia/Stangeland som konkurrerer om den aller største kontrakten i Rogfast.

Går alt etter planen starter arbeidet etter sommerferien slik at nedetiden på anlegget mellom E15 og E02 blir minimal. E02 er den mest kompliserte kontrakten, med toplanskryss, to rundkjøringer og to ventilasjonssjakter på en diameter på ni meter, som skal ned 250 meter ned til hovedløpene, skriver Vegvesenet.