Etter at NCC trakk seg fra konkurransen om kontrakten E02 Kvitsøy, er det kun Skanska og JV Implenia/Stangenland som kjemper om byggingen av 8,8 kilometer hovedtunnel og kryss og ramper under Kvitsøy.  Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen.

Etter at NCC trakk seg fra konkurransen om kontrakten E02 Kvitsøy, er det kun Skanska og JV Implenia/Stangenland som kjemper om byggingen av 8,8 kilometer hovedtunnel og kryss og ramper under Kvitsøy.  Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen.

Kontraktsignering ved Rogfast er utsatt – nye forhandlinger med to entreprenører

Statens vegvesen meldte først at endelig tilbud på den siste store tunnelkontrakten ved E39 Rogfast skulle leveres innen 8. mars. Nå opplyser byggherren at det blir ny forhandlingsrunde og dermed ingen kontraktsignering i april som tidligere signalisert.