Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

 Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Så mye anslår SSB at boligprisene vil øke

Husholdningenes forventninger til framtidige boligpriser og mulige politikkendringer, er faktorer som kan påvirke boligprisene i stor grad på kort sikt.

Med det konjunkturbildet SSB nå ser for seg, vil boligprisene kun vokse mellom 3 og 4 prosent i årene framover.

– Ettervirkningene av den høye veksten i konsumprisene og den høye renten vil legge en klar demper på oppgangen i boligprisene i årene framover, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

På lengre sikt drives boligprisene av husholdningenes realdisponible inntekt, boligkapital, gjeld og realrente. På kort sikt kan framtidige boligpriser og mulige politikkendringer påvirke boligprisene i stor grad på kort sikt.

Det blir trolig kutt i styringsrenta i løpet av året, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Lavere inflasjon hos våre handelspartnere vil føre til at inflasjonen her hjemme fortsetter å falle. Reduserte renter internasjonalt bidrar også til at styringsrenta etter hvert kuttes i Norge, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå.

I desember 2023 satte Norges Bank opp styringsrenta til 4,5 prosent – og der ligger den fremdeles. I prognosene er det lagt til grunn at den kuttes mot slutten av året – i tråd med det mange økonomer har spådd den siste tida.

Pengemarkedsrenta ventes å falle fra 4,7 prosent så langt i år til 4 prosent i 2025, anslår SSB. Deretter vil den falle videre ned til 3,5 prosent i 2026, heter det i prognosene.