- Rydder opp og samler takstbransjen!

Forbrukerne og alle som kjøper takseringstjenester kan se fram til onsdag 10. april. Da møter Norges TakseringsForbund (NTF) statsråd Laila Dåvøy.

. NTF håper dette kan bli første skritt for å få samlet takstbransjen. Alle er tjent med at takseringsbransjen samles i én organisasjon. Da kan alle sertifiserte takstfolk bruke ensartede rapporter og følge det samme regelverket, mener NTF. - Onsdagens møte med statsråd Dåvøy bør bli starten på en prosess som samler hele bransjen. Vi møter med blanke ark. NTF ønsker å ta et ansvar for å lede norske takstfolk inn i en krevende framtid der det stilles store krav til etikk og fagkunnskap, sier administrerende direktør Arne Støbakk. Offentlig godkjenning Helt siden NTF ble etablert i 1957 har forbundet arbeidet for å få til en offentlig godkjenningsordning for takstfolk, tilsvarende den lovgivningen som regulerer eiendomsmeglerbransjen. På midten av 90-tallet stoppet arbeidet opp som et resultat av sterke politiske signaler. Blant annet ble NTFs regelverk og rapporter betegnet som så bra at offentlig regulering var overflødig. - I ettertid ser en at anledningen til å velge alternativt regelverk og rapportformer har skapt den uoversiktlige situasjonen vi har i dag, sier Støbakk. Nøytral klageordning Nylig ble NTF enige med Forbrukerrådet om at det skal etableres en nøytral klageordning for alle typer takster. Klageordningen kan være i drift allerede i løpet av sommeren. -For at klageordningen skal fungere optimalt bør alle takstmenn benytte de samme rapportformene og det samme regelverket. Neste post på programmet blir derfor å samle bransjen og få på plass en godkjenningsordning som regulerer takseringsvirksomhet generelt. Dette vil kunne la seg løse gjennom lovgivning og Norsk Standard. Vi er optimister, sier NTF-president Erik H. Larsen. 1000 medlemmer Norges TakseringsForbund er landets absolutt største og har ca. 1.000 sertifiserte takstmenn. For å bli sertifisert kreves eksamen fra Takstmannsskolen. Deretter må alle gjennomføre regelmessig obligatorisk etterutdanning. NTF er også pådriver i et omfattende internasjonalt samarbeid for å få standardisert takseringsvirksomheten på tvers av landegrenser. Fri flyt av kapital krever at takster og tilstandsrapporter blir forstått i andre land. NTF står dessuten bak bladet Verdi, som utkommer seks ganger i året