Illustrasjon: Pir II / Cadman / Trondheim KommuneIllustrasjon: Pir II / Cadman / Trondheim Kommune

Ruta bygger helsevakt til 380 millioner i Trondheim

I august 2018 kan en helt ny helsevakt til totalt 380 millioner kroner ta imot de første pasientene på Øya i Trondheim.

Det skriverAdresseaviseni en artikkel på sine nettsider.

Saken om den nye helsevakten skal, ifølge artikkelen, behandles i bystyret torsdag, og kommunaldirektør Helge Garåsen innstiller på at politikerne sier ja til bygging.

Ruta Entreprenør har vunnet totalentreprisen, og byggestart er ventet i august. Planlagt byggetid er to år.

Helsevaktens primære oppgave skal være å ivareta behovet for ikke planlagte helsetjenester gjennom legevakten, betjene trygghetsalarmen med trygghetspatruljen og andre velferdsteknologiløsninger. Den viktigste publikumsfunksjonen i det nye bygget blir, ifølge Adresseavisen, legevakten.

De totale kostnadene på 380 millioner kroner er, ifølge Garåsenm lavere enn det man tidligere har kalkulert med. Beløpet inkluderer riving av bygget som sto på tomten tidligere, innkjøp av inventar og utstyr, samt opparbeidelse av uteareal. Tomten kostet 36 millioner kroner og gangbrua over til St. Olavs Hospital blir på 1,5 millioner kroner. Utgifter til inventar og utstyr er beregnet til 28 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

Trondheim kommune har fått innvilget investeringstilskudd for 36 sykehjemsplasser til 69 millioner kroner. I tillegg vil kommunen motta årlig tilskudd til drift av 25 plasser, som skal finansiere et lån på 47 millioner kroner.