Anlegget i Mjøndalen er Norsk Bioenergis største. Hovedaksjonær Rune Isachsen (t.h.) sammen med administrerende direktør i Rune Isachsen Holding AS, Hans Leo Hals. Foto: Torbjørn Tandberg
Anlegget i Mjøndalen er Norsk Bioenergis største. Hovedaksjonær Rune Isachsen (t.h.) sammen med administrerende direktør i Rune Isachsen Holding AS, Hans Leo Hals. Foto: Torbjørn Tandberg

Rune Isachsen selger Norsk Bioenergi til energikonsern

Solör Bioenergy Group kjøper nå 100 prosent av Rune Isachsen-kontrollerte Norsk Bioenergi AS.

Det Stockholm-lokaliserte konsernet overtar dermed 39 biobrenselanlegg og energileveransen til flere lokalsamfunn og kontrakter med flere nasjonale kunder.

Hovedaksjonæren i Norsk Bioenergi, Rune Isachsen, er godt fornøyd og planlegger nye investeringer.

– Midlene fra salget av Norsk Bioenergi er betydelige og gir oss trygghet, handlefrihet og solid kapasitet til å gjøre nye investeringer. At selskapet verdsettes så høyt, skyldes at forretningsideen er god, at vi utviklet en vellykket strategi og har truffet markedet, sier Isachsen i en pressemelding. Hovedaksjonæren berømmer selskapets daglige leder, Jan Topstad, og hans medarbeidere for å ha bidratt til å skape betydelige verdier. Jan Topstad fortsetter som daglig leder i Norsk Bioenergi AS.

– Norsk Bioenergi vil være en sentral del i Solör Bioenergi Groups videre utvikling i Norge, sier Martinus Brandal, styreformann og administrerende direktør i Solör Bioenergy Group i en melding fra konsernet.

Sollör Bioenergy Group har drift av 69 fjernvameanlegg i 47 kommuner i Norge.

Partene ønsker ikke å oppgi verdien på transaksjonen.

Isachsen opplyser at investeringen i Norsk Bioenergi, som han gjorde i 2014, nærmest har vært en «beskyttet» investering og en del av en langsiktig strategi.

– Jeg var, og er, helt sikker på at flis vil være en attraktiv og lønnsom energikilde for markedet i fremtiden. Den siste tids energisituasjon har naturligvis fremskyndet og forsterket dette bildet. Norsk Bioenergi er nå av en størrelse som krever både kapital og ressurser for å utvikle selskapet videre. At det er betalingsvilje i energimarkedet om dagen, har bidratt til beslutningen om å selge. Det har ikke vært en enkel beslutning, sier Rune Isachsen i meldingen.

Norsk Bioenergi AS eies av Rune Isachsen Holding AS (89 prosent) og daglig leder Jan Topstad (11 prosent).

Solör Bioenergy Group er en stor aktør innen fornybar energi.

– Konsernet produserer trebasert bioenergi for offentlig og privat sektor, har mer enn 465.000 brukere, produserer ca. 2,5 TWh og er etablert 226 steder, hovedsakelig i Norge og Sverige, heter det i meldingen.

Norsk Bioenergi har siden starten i 2007 etablert 39 flisfyringsanlegg over store deler av landet.

Før Rune Isachsen kom inn i Norsk Bioenergi, hadde han bygd sitt eget biobrenselanlegg hjemme på gården i Vestfossen, lært seg flisfyring, drevet flisproduksjon og skaffet seg erfaring med drift.

– Min opprinnelige tanke var å satse på energileveranse lokalt. Jeg så for meg at hver bonde skulle ha sitt eget fyringsanlegg, sier Rune Isachsen. Etterhvert kom ideen om å bygge større anlegg.

Entreprenøren bygde biobrenselanlegg også ved Isachsen Entreprenørs anlegg i Solbergelva og har sett potensialet i å utvikle virksomheten fra gårdsovner til større anlegg.

– Jeg har tro på energi som bransje, er opptatt av å utnytte hele tømmerstokken og er sikker på at fornybar energi er fremtiden, sier Isachsen, som peker på at det i lang tid var utfordrende å bygge ovner og at lave energipriser gjorde det krevende å drive lønnsomt.

– Bildet er annerledes i dag. Anleggene og selskapene verdsettes på en helt annen måte. Jeg er overbevist om at Solör Bioenergy Group som en industriell aktør er den beste til å ta utviklingen i Norsk Bioenergi videre, sier Isachsen.

Rune Isachsen Holding AS er engasjert i flere bransjer. Nylig ble Hans Leo Hals ansatt som administrerende direktør. Isachsens døtre, Tine og Marita, er også på vei inn i virksomheten.

Når Isachsen og Hals nå planlegger nye investeringer, er eiendom og eiendomsutvikling mest aktuelt.

– Det er en bransje vi driver i allerede og som vi kjenner, sier Hals. Han understreker at aksjeposter i unge selskaper med vekstpotensial i andre bransjer også er interessante å vurdere.