Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Rørleggerne ber om unntak fra innleieforbud

Rørentreprenørene Norge ber Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere å gi rørleggerbedrifter unntak fra varslet innleieforbud.

Regjeringen varslet før sommeren at de kommer med en proposisjon til Stortinget som blant annet vil bety et totalforbud mot innleie fra bemanningsbyrå i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Proposisjonen er ennå ikke behandlet, og nå ber Rørentreprenøren om endringer.

I et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber RørNorge om at rørleggerne får et unntak.

«Departementet påpeker i proposisjonen at økt bruk av permitteringsinstituttet og delte stillinger kan bli konsekvens av å innføre et innleieforbud. RørNorge deler med bekymring departementets vurdering. En mer utrygg arbeidshverdag, med permittering og i verste fall oppsigelse, vil gjøre rørleggerfaget mindre attraktivt og dermed kunne redusere kvalitet på viktig infrastruktur knyttet til helse, miljø og sikkerhet.»

I brevet, som er underskrevet av administrerende direktør Marianne W. Røiseland og advokat Trond Martiniussen i Rørentreprenørene Norge, konkluderer de videre:

«Konsekvensen av et innleieforbud kan i tillegg til økt bruk av permittering, bli en endring av bedriftsstruktur. RørNorge mener strukturen med små og mellomstore rørleggerbedrifter er god. Den bidrar til gode arbeidsplasser over hele landet og den har gjort deling av arbeidskraft produksjonsbedrifter imellom til en positiv sideeffekt. RørNorge fraråder et regelverk som favoriserer selskaper med en rekke underselskap, og med konsernmodeller som ikke berøres av innleieforbud. Dersom en slik struktur først etableres for vår bransje, kan den være vanskelig å reversere».

De understreker også at en avgrensning for rørleggerfaget er ikke vanskelig å praktisere, ettersom faget også i andre sammenhenger er omfattet av annet teknisk regelverk enn øvrige byggearbeider.