ROM Eiendom selger nybygg ved Bergen stasjon

ROM Eiendom har inngått avtale med KLP Eiendom om salg av nybygget som nå er under oppføring, i Zander Kaaes gate ved Bergen stasjon.

Estimert brutto eiendomsverdi i transaksjonen er 760 millioner kroner. Ved avtalesignering er bygget cirka 90 prosent utleid. Forventet total leie ved overtakelse er rundt 40 millioner kroner. Overtakelse finner sted 4. oktober 2016. Leietakere er Konkurransetilsynet, KLP, Folkehelseinstituttet og Kristian G. Jebsens Skibsrederi.

Zander Kaaes gate 7 er et topp moderne kontorbygg på cirka 14.900 kvm. Bygget er delt i tre fløyer som er på henholdsvis fire, fire og syv etasjer. Bygget har også noen forretningslokaler på bakkeplan. I kjelleren er det 17 parkeringsplasser og 150 plasser til sykkel. Bygget vil få energiklasse A og bli sertifisert etter miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR som «Very Good».

- ROM Eiendom er opptatt av å bidra til en bærekraftig utvikling av landets kollektivknutepunkter og å legge til rette for at flere reiser kollektivt. Vi er derfor glade for at vi nå gjør plass til cirka 750 arbeidsplasser ved Bergens beste kollektivknutepunkt, sier administrerende direktør i ROM Eiendom, Petter Eiken i en pressemelding.

- Vi er svært fornøyde med å kjøpe KLPs nye bergenskontor. ROM Eiendom leverer et flott bygg som har en teknisk standard og miljøkvaliteter som er på linje med det vi selv hadde valgt for et nybygg, uttaler administrerende direktør i KLP Eiendom, Gunnar Gjørtz.

Pangea Property Partners og BAHR har vært selgers rådgivere i transaksjonen.