Leder i Rødt Oslo og bystyrerepresentant, Siavash Mobasheri, er svært kritisk til konsulentbruken på Ny Vannforsyning Oslo. Foto: Rosmin Mathew/Rødt

Rødt retter kritikk mot konsulentbruk i Oslos milliardprosjekt - krever flere svar

Rødt er svært kritiske til konsulentbruken i Oslos milliardprosjekt Ny Vannforsyning Oslo. Denne uken stilte de byråd Lan Marie Berg (MDG) 15 skriftlige spørsmål om saken.

Ny vannforsyning Oslo

Utbyggingen Ny vannforsyning Oslo skal gi hovedstaden en ny uavhengig vannforsyning med en annen råvannskilde enn Maridalsvannet. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt i 2028. Det skal blant annet drives en 19,5 kilometer lang råvannstunnel fra Holsfjorden i kommunene Lier og Hole til Oslo med tunnelboremaskin (TBM). Det skal også bygges mye mer, blant annet en 11 kilometer lang rentvannstunnel, et underjordisk vannbehandlingsanlegg, driftsbygg, adkomstunneler og nye vannforsyningstunneler (stamnett).

Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner.

– Vi er svært kritiske til byrådets og etatens bruk av konsulenter i et prosjekt der målet var å bruke kommunens egen kompetanse innen prosjektledelse og gjennomføring av større investerings-prosjekter. Det er fortsatt aktuelt å be kommunerevisjonen granske saken, skriver leder for Rødt Oslo og bystyrerepresentant Siavash Mobasheri i en e-post til Byggeindustrien.

I slutten av november kunne Byggeindustrien fortelle at syv konsulenter – alle med bakgrunn fra Follobanen og Bane NOR – sitter i prosjektledelsen i 12,5-milliardersprosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Totalt kan kommunen betale 120 millioner kroner (eks moms) for de syv lederne i prosjektperioden frem til 2028.

Det kom også frem at kommunen gjennom flere forsøk ikke hadde lyktes med å tilsette en prosjektdirektør i fast stilling og at den innleide prosjektdirektøren Steinar Johannessen hadde vært innleid gjennom to kontrakter, først gjennom en rammeavtale som ansatt i Metier OEC, deretter gjennom sitt eget selskap Emtian AS.

VAV valgte å ta prosjektdirektørstillingen ut fra rammeavtalene for å unngå fremtidige habilitetsutfordringer, og lyste ut en ny konsulentkonkurranse som Johannessen vant.

Byggeindustriens sak førte til at den ansvarlige byråden Lan Marie Berg (MDG) innkalte vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund til møte og ba om en grundig redegjørelse fra etaten.

VAV har understreket at alle spilleregler er fulgt, og Kommuneadvokaten i Oslo har på bakgrunn av VAVs redegjørelse konkludert med at etaten har ivaretatt krav til habilitet og likebehandling.

Rødt: Svært kritiske til konsulentbruk

Men opposisjonspartiet Rødt er ikke beroliget av informasjonen de har fått fra byrådet så langt.

Bystyrerepresentant Siavash Mobasheri stilte denne uken byråden 15 skriftlige spørsmål og flere delspørsmål etter å ha gått gjennom redegjørelsen fra Vann- og avløpsetaten.

– Vi sitter igjen med mange spørsmål etter å ha gått gjennom byrådets notat. Selv om prosjektet er stort og komplisert, så synes jeg at det er vanskelig å se for seg at Steinar Johannessen er så unik at ingen andre kunne gjøre den jobben, skriver i e-posten til Siavash Mobasheri til Byggeindustrien.

Var ikke interessert i fast ansettelse

Rødt-politikeren er kritisk til at VAV i redegjørelsen opplyser at de gjorde sonderinger om hvorvidt den innleide prosjektdirektøren kunne være interessert i fast stilling i før stillingen ble lyst ut som en ny konsulentkonkurranse.

I redegjørelsen til byrådet skriver VAV:

«Styringsgruppen var tilfredse med SJs arbeid i prosjektet så langt, det var derfor ønskelig å beholde SJ. Direktøren foretok sonderinger om han var interessert i å søke hvis stilingen nok en gang ble utlyst med tanke på fast ansettelse. SJ meldte tilbake at han ikke var interessert i fast ansettelse.»

– Jeg synes det er svakt av VAV å «forhøre» seg om han er interessert i å gå over til fast stilling, han sier nei, da blir det utlysning og han får jobben som sitt eget selskap. Her kunne VAV bare sagt – fast ansatt eller ut, skriver Mobasheri.

– Hvis det er slik at konsulenter kan bare si at de heller vil være frie ute i markedet i stedet for fast ansettelse – så er de ikke den rette for den offentlige oppgaven. Kommunens mål med faste ansettelser heller enn konsulenter kan ikke bare gjøres om fordi konsulentene vil det – da er vi like langt, skriver han videre.

Byråden: Forsøkte å rekruttere nødvendig kompetanse

Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), skriver i en e-post til Byggeindustrien at hun skal svare på spørsmålene som Rødt har sendt henne.

– Kommunens mål om fast ansettelse fremfor innleie står fast, samtidig som det i ulike prosjekter vil være behov for å leie inn spesialkompetanse. Vann- og avløpsetaten forsøkte i dette prosjektet å rekruttere nødvendig kompetanse, men lyktes ikke etter flere runder. Da var de nødt til å henvende seg til markedet, og betale markedspris. Dette har Vann- og avløpsetaten gjort utførlig rede for, skriver Lan Marie Berg til Byggeindustrien.

VAV: Krav til likebehandling og habilitet ivaretatt

Vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund. Foto: VAV

Vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund har følgende kommentar til kritikken fra Rødt:

– Kommuneadvokaten bekrefter at både krav til likebehandling og habilitet er ivaretatt. Jeg ønsker ikke å gå inn i det som jeg oppfatter som en politisk diskusjon, skriver hun i en epost til Byggeindustrien.

Prosjektdirektør Steinar Johannessen ønsker ikke å kommentere saken.