Riksantikvaren vil frede deler av Kjeller flyplass

Kjeller flyplass har hatt kontinuerlig drift siden 1912 og er med det en av verdens eldste. Nå vil Riksantikvaren frede flere bygninger og andre installasjoner.

Målet med fredningen er å ivareta de kulturhistoriske verdiene på Kjeller knyttet til samferdsels- og forsvarshistorien, opplyser Riksantikvaren torsdag.

Forsvarsbygg skal legge ned sin virksomhet på Kjeller flyplass, som ligger i akershuskommunen Skedsmo. Store ubebygde arealer nær Lillestrøm sentrum blir frigitt til blant annet utbygging, og kommunen er i gang med en kommunedelplanprosess for området. Aspelin Ramm har kjøpt deler av bygningsmassen.

Riksantikvaren har undersøkt de kulturhistoriske verdiene ved flyplassen og foreslår å frede et utvalg bygninger og andre installasjoner. Rullebanen som sådan fredes ikke som et anlegg, men vil omfattes av en områdefredning – en beskyttelsessone rundt de fredede anleggene.