Her er Jenny Emilie Pettersen, også kalt Tater-Milla, fotografert utenfor huset som nå fredes. Bildet er tatt i 1973. Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB
Her er Jenny Emilie Pettersen, også kalt Tater-Milla, fotografert utenfor huset som nå fredes. Bildet er tatt i 1973. Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB

Riksantikvaren freder Tater-Millas hus

Tater-Millas hus i Solør blir fredet av Riksantikvaren på grunn av husets symbolverdi.

Den kjente Tater-Milla og mannen Wilhelm kjøpte huset i 1941. Hun bodde der de siste 30 årene av sitt liv.

– Taternes historie er en viktig del av Norges kulturarv. Med fredningen av Tater-Millas hus bevarer vi nå huset for fremtiden som et viktig minne, og som et levende samlings- og formidlingssted for romanifolket i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran, i en pressemelding.

Romanifolket, også kalt reisende og tatere, er en av Norges fem nasjonale minoriteter

Tater-Millas egentlige navn er Jenny Emilie Pettersen. Hun ble landskjent etter Dagfinn Grønosets bok, «Tater-Milla, Stor-Johansdatter», kom ut i 1974. I boken forteller hun levende fra sine mer enn femti år på norske veier.

– Fredningsprosessen med Tater-Millas hus har pågått i mange år, og kommunestyret i Våler har hele veien vært positive til fredningen. Nå er endelig fredningen et faktum, og vi ser fram til neste fase hvor Tater-Millas hus kan vedlikeholdes på en faglig god måte. På en dag som denne er det også på sin plass å gi honnør til Tater-Millas Venner som kontinuerlig står på for å ta vare på både huset, sletta og historien, sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje (H).