RIFs administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Foto: Nicolas Tourrenc.

RIF: Viser alvor med samferdselssatsing

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener regjeringen viser alvor om satsingen på jernbane og vei.

Med en økning på 5,6 prosent til jernbaneformål og 7,7 prosent til veiformål, har regjeringen bestått den første NTP-testen.

- Det viser at denne regjeringen er villig til å sette handlinger bak ord og penger bak handlingene. Vi mener dette er en god start for å oppfylle ambisjonene i den nye Nasjonale Transportplanen og redusere vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren, sier RIF-direktør Liv Kari Skudal Hansteen i en melding.

RIF er derimot skuffet over at regjeringen ikke har lært av mer den siste tids ekstremvær i Norge. De hadde forventet at statsbudsjettet skulle inneholde tiltak for å forebygge flom og jordskred.

- Vi har tidligere dokumentert at Norge har et av Europas eldste og dårligste avløpsnett. Med dagens utskiftingshastighet tar det over 100 år å oppdatere rørnettet. Dette er en av de store årsakene til at kjellere og veier oversvømmes. Vi mener derfor det er på tide at regjeringen tar tak i dette problemet. Det kan gjøres ved å utarbeide en plan for hvordan landets vel 55.000 km med avløpsnett kan moderniseres. Den muligheten lot regjeringen gå fra seg i statsbudsjettet, sier hun.