Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc / RIF
Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc / RIF

RIF: Nasjonal klimatilpasningsplan må på plass nå

Delrapporten fra FNs klimapanel om behovet for klimatilpasning er skremmende lesning mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), og mener det er et prekært behov for en nasjonal klimatilpasningsplan.

- En nasjonal klimatilpasningsplan bør ta utgangspunkt i virkninger av, tilpasninger til og sårbarhet ovenfor klimaendringer i Norge, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en pressemelding.

 - Rapporten fra FN er skrikende klar på at tempoet i arbeidet med klimatilpasning må opp. Dette har da også Regjeringen varslet i forrige uke. Og på torsdag kommer Riksrevisoren med en vurdering av myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring, fortsetter Skudal Hansteen.

I RIFs rapport «State of the Nation – Norges tilstand» er konklusjonen at norske bygg og infrastruktur har et oppgraderingsbehov på 3.200 milliarder kroner.

RIF mener en Nasjonal opptrappingsplan for klimatilpasning må inneholde strengere standarder for bærekraftige bygg og infrastruktur, og det er et sterkt behov for nye og strengere reguleringer som premierer miljø- og klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser. 

De mener det må jobbes videre med i en nasjonal plan for klimatilpasning er disse:

  • Det må stilles krav til bestillerkompetanse i alle anbud.
  • Det må være tildelingskriterier på klimakompetanse i alle anbud.
  • Det må stilles konkrete krav i planfasene om bærekraftsanalyser, klimasertifisering, og maksimal klimapåvirkning i store offentlige og private utbyggingsprosjekter.